Nieuws Curaçao

Masterlicentiehouder Cyberluck gaat in cassatie bij de Hoge Raad om gok-sublicenties

WILLEMSTAD – Masterlicentiehouder Cyberluck gaat in cassatie bij de Hoge Raad in Nederland. Ze wil twee vonnis in hoger beroep over sublicenties van tafel te krijgen. De rechters oordeelde in die uitspraken dat Cyberluck zich op glad ijs begeeft met het zelf uitgeven van zogenaamde sublicenties en geen adequaat toezicht houdt.

Volgens Cyberluck zijn de rechtsvorming en rechtseenheid in Curaçao erbij gebaat als de hoge Raad een richtinggevende uitspraak doet over de (il)legaliteit van sublicentieverlening door de masterlicentiehouders in Curaçao en de (on) rechtmatigheid van de publicaties. 

Bol AlgemeenBol Algemeen

Knipselkrant

De zaak van de goksector was en is gericht tegen Nardy Cramm van de Knipselkrant. Zij moest in eerste aanleg nog rectificeren omdat de stelling dat het uitgeven van sublicenties door Cyberluck ‘illegaal’ is, onrechtmatig zou zijn. De rechter oordeelde zelfs dat de gokwet geen bepaling bevat die het de vergunninghouder verbiedt de exploitatie van haar vergunning deels aan derden uit te besteden.

Maar de rechters in hoger beroep stellen dat het Gerecht in eerste Aanleg de rechtmatigheid van sub-licencering slechts summier behandelden en dat er niet gevraagd was om een volledige behandeling op dit punt te geven. Dat was namelijk niet het onderwerp van het geding.

Dat Cramm een activistisch standpunt inneemt en dat zij Curaçaose misstanden aan de kaak wil stellen is voor alle lezers duidelijk, zeiden de rechters. Zij moet daarom enige ruimte krijgen om te overdrijven en te provoceren en haar woorden moeten daarom niet op een goudschaaltje worden gewogen, aldus het Hof. Bovendien verdienen ook uitingen die beledigend en kwetsend, shockerend of verontrustend zijn bescherming.

Grieven

Om de hoge Raad zover te krijgen het vonnis in hoger beroep te vernietigen en terug te verwijzen naar het Hof in Willemstad, betoogt Cyberluck c.s. dat het Hof ten onrechte acht heeft geslagen op de ingediende grieven van Cramm. De procedure rond het indienen daarvan zouden niet volgens de regels zijn verlopen.

Er is volgens Cyberluck ook geen rechtsregel die de praktijk van sublicenties als illegaal kwalificeert louter omdat het in de praktijk onmogelijk zou zijn dat een vergunninghouder behoorlijk toezicht houdt op de praktijk van de sublicentiehouders. De redenering van het Hof zou onbegrijpelijk zijn of onvoldoende gemotiveerd.

Net zo min zou er volgens Cyberluck een rechtsregel zijn die de uitgifte van sublicenties als illegaal kwalificeert. Bovendien houdt het bedrijf vast aan de stelling dat de uitspraken van Cramm onrechtmatig zijn en geen steun vinden in de feiten. Voor eren belangenafweging zoals het Hof die doet in haar vonnis zou volgens Cyberluck geen ruimte zijn.

De twee zaken worden ieder apart ter zitting behandeld bij de Hoge Raad. De eerste op 3 februari, de tweede op 24 februari volgend jaar.

Deel dit artikel