Nieuws Curaçao

Mededingingsautoriteit Curaçao legt boete op aan Ernst & Young

Mededingingsautoriteit Curaçao legt boete op aan Ernst & Young
Foto: Antilliaans Dagblad

De Fair Trade Authority Curacao (FTAC) heeft een boete van 400.000 gulden opgelegd aan accountantskantoor Ernst & Young. Het is voor het eerst dat de mededingingsautoriteit op Curaçao een boete oplegt.

Reden is dat het accountantskantoor geen melding maakte van de overname van KPMG Dutch Caribbean. Begin 2019 verkreeg Ernst & Young zeggenschap over delen van KDC Interim, de handelsnaam waaronder accountants en adviseurs van het voormalige KPMG Dutch Caribbean opereerde.

Bol AlgemeenBol Algemeen

Concentraties kunnen leiden tot ondernemingen met een machtspositie en daarmee tot minder concurrentie in Curaçao. Daarom is wettelijk vastgelegd dat een concentratie, een fusie of overname, voorafgaande aan de totstandbrenging ervan gemeld moet worden bij mededingingsautoriteit FTAC.

Deze meldingsplicht geeft de FTAC de mogelijkheid om het ontstaan of versterken van machtsposities van ondernemingen te volgen. In Curaçao dienen ondernemingen grote fusies, overnames en joint ventures (‘concentraties’) bij de FTAC te melden voorafgaand aan de totstandbrenging ervan op basis van de Landsverordening inzake concurrentie.

Ondernemingen dienen concentraties te melden indien de betrokken ondernemingen tezamen een marktaandeel van minimaal 30% creëren of versterken. De FTAC kan concentraties niet blokkeren, maar wel boetes opleggen als een concentratie ten onrechte niet gemeld wordt, of wanneer er onjuiste of misleidende informatie aan de FTAC wordt verstrekt.

Sanctie

Sale juli 2024Sale juli 2024

Het niet nakomen van de verplichting een concentratie die de meldingsdrempels overschrijdt tijdig te melden bij de FTAC is gesanctioneerd in artikel 7.2, eerste lid, van de Landsverordening inzake concurrentie.

De hoogte van de op te leggen sanctie is door de FTAC conform haar boetebeleid vastgesteld op 400.000 gulden.

In beroep

Ernst & Young is het ‘fundamenteel oneens’ met de conclusie en het besluit van de Fair Trade Authority Curaçao. Volgens het adviesbureau is er geen sprake van een overname. Om die reden gaat Ernst & Young in beroep tegen dit besluit.


Deel dit artikel