Politiek

MFK in opspraak door omstreden voorstel van FKP om overheidsgeld te gebruiken voor vriendjes van de partij

WILLEMSTAD – De PAR-fractie heeft felle kritiek geuit op een voorstel goedgekeurd door Minister Cooper, waarin naar verluidt één miljoen gulden wordt weggesluisd naar vrienden van de politieke partij MFK. Dit plan werd door de directeur van FKP aan de regering voorgelegd met de zegen van de minister.

In een brief gedateerd 13 december 2023 stelde de FKP-directeur aan de Minister van Financiën voor om een vordering van 19 miljoen die FKP heeft op Giro Settlement Holding over te nemen, met een directe betaling van dit bedrag aan FKP, waarna de regering zou proberen het geld te innen bij Giro. 

Bol AlgemeenBol Algemeen

Hoewel dit voorstel op het eerste gezicht aantrekkelijk kan lijken, benadrukt PAR-lid Quincy Girigorie dat het een slechte deal is vanwege de minimale kans dat het volledige bedrag teruggevorderd kan worden.

Na de uitbetaling aan voormalige klanten van Giro met minder dan 1,2 miljoen florin op hun rekening, zou ongeveer 54 miljoen florin verdeeld moeten worden onder dertig personen met claims van meer dan 1,2 miljoen florin. Crediteuren ontvangen in dergelijke gevallen meestal niet meer dan ten procent van hun claim. Het roept vragen op of de regering van Curaçao bereid is om FKP 19 miljoen te “schenken” en mogelijk slechts een fractie daarvan terug te zien.

De twijfelachtige aard van het voorstel wordt versterkt door het feit dat het leidt tot een regeling ten gunste van HD&M Holding, een entiteit die nauw verbonden is met ‘Very Good Friends’ van MFK, waaronder oud-premier Gerrit Schotte, die minstens één miljoen van deze fondsen zouden ontvangen. Dit lijkt de belangrijkste reden achter de brief van FKP aan de regering te zijn, volgens Girigorie.

Deze situatie stelt de vraag of Minister Silvania zal deelnemen aan dit spel met publieke middelen, en daarmee nog meer geld van het volk zal weggeven aan Very Good Friends van MFK, concludeert de parlementariër.

Deel dit artikel