Curaçao

Minister Blok: Geen deal over uitzetten van Venezolanen

Tweede Kamerlid Bram van Ojik I Foto GroenLinks

Tweede Kamerlid Bram van Ojik I Foto GroenLinks

Door René Zwart©

Den Haag – Koninkrijksminister Stef Blok van Buitenlandse Zaken heeft opnieuw ontkend dat het uitzetten van naar Curaçao gevluchte Venezolanen onderdeel is geweest van het akkoord dat hij in april met de autoriteiten in Caracas sloot om de grensblokkade naar de ABC-eilanden beëindigd te krijgen.

De kwestie werd tijdens de behandeling van de begroting voor Buitenlandse Zaken door het Tweede Kamerlid Bram van Ojik (GroenLinks) aan de orde gesteld. ,,De minister sloot een deal met Venezuela, waardoor het terugsturen van vluchtelingen weer mogelijk werd, zonder dat er van toetsing en menswaardige opvang op de eilanden sprake is. Het kabinet ontkent een Nederlandse verantwoordelijkheid”, aldus Van Ojik.

Het terugsturen van migranten was geen onderdeel van het akkoord, benadrukt Blok. ,,Een van de gevolgen van de grenssluiting was wel dat het terugsturen van illegale migranten bemoeilijkt was en dit na het openen van de grenzen weer kon worden genormaliseerd. Alle landen binnen het Koninkrijk der Nederlanden zijn daarbij gebonden aan het Europees Verdrag voor de Rechten van de Mens. De toets op artikel 3 EVRM is derhalve een absolute verplichting waarbij een zorgvuldige individuele toetsing van belang is. Het migratiebeleid – en daarmee ook de toelating en uitzetting van vreemdelingen – behoort tot de autonome verantwoordelijkheden van de landen. Wel biedt het kabinet ondersteuning aan op verschillende terreinen, bijvoorbeeld in de vorm van kennis en expertise”, aldus Blok.

Deel dit artikel