Nieuws Curaçao

Minister Dijkgraaf: meeste Caribische oud-studenten hoeven studieschuld niet terug te betalen als ze in de pen klimmen

DEN HAAG – Minister Robbert Dijkgraaf van Onderwijs denkt dat veel Caribische oud-studenten eigenlijk minder of zelfs helemaal geen studieschuld hoeven te betalen. Hun inkomen zou daarvoor te laag zijn.

Oud-studenten uit het Caribisch deel van het Koninkrijk doen maar zelden een beroep op de ‘draagkrachtberekening’, die voormalig studenten aan kunnen vragen om hun studieschuldaflossing te verlagen of zelfs op nul te zetten.

Automatisch
Gedachte achter de regeling is dat als je weinig verdient, je ook minder hoeft af te lossen. Die berekening moeten Caribische studenten wel zelf doen en daarna aanvragen. In Nederland kijkt DUO automatisch naar de draagkracht, omdat DUO de inkomensgegevens via de Belastingdienst krijgt. Misschien gaat dat voor Caribische studenten in de toekomst ook vanzelf gebeuren. Het Nederlandse kabinet laat onderzoeken of de lokale belastingdiensten en DUO automatisch gegevens kunnen uitwisselen.

DUO zet in afwachting daarvan volgens Dijkgraaf vol in om ex-studenten op de eilanden te informeren en te stimuleren om de draagkrachtberekening aan te vragen. DUO stuurt de (oud-)studenten brieven en mails, en houdt onder meer voorlichtingsbijeenkomsten op de eilanden. Die handreikingen blijken niet altijd effectief.

Tijdens de coronapandemie stopte DUO met het innen van achterstallige studieschulden via deurwaarders. In het najaar van 2021 wilde DUO weer gaan innen. De dienst heeft alle debiteuren met een betalingsachterstand in Curaçao, Aruba en Sint Maarten een gesprek of een betalingsregeling aangeboden. Daar ging slechts 24,3 procent op in.

Deel dit artikel