Curaçao

Minister: Onderzoek naar beloning topambtenaar Koninkrijksrelaties Brons

Minister: Onderzoek naar beloning topambtenaar Koninkrijksrelaties Brons

Minister: Onderzoek naar beloning topambtenaar Koninkrijksrelaties Brons

Door René Zwart©

Den Haag – Minister Kajsa Ollongren (Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties) heeft besloten de Auditdienst Rijk (ADR) ‘breed onderzoek’ te laten doen naar de riante beloning van directeur-generaal Koninkrijksrelaties Henk Brons. Vorige week onthulde de NOS dat de topambtenaar bovenop zijn reguliere salaris van 181.000 euro ruim 40.000 euro aan buitenlandtoeslag had opgestreken waarvoor hij slechts 18 dagen op Curaçao verbleef.

Over de kwestie zijn schriftelijke vragen gesteld door de SP en het CDA. Vooruitlopend op de beantwoording daarvan schrijft Ollongren vandaag het volgende aan de Tweede Kamer: ,,Naar aanleiding van berichtgeving op de website van de NOS op 16 november jongstleden met als onderwerp ‘Topambtenaar kreeg ruim 40.000 euro voor achttien dagen Curaçao’, bericht ik u dat het ministerie nader gaat beoordelen hoe maatwerkafspraken onderdeel kunnen worden van het Voorzieningenstelsel Uitzendingen Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties.

Mede namens de staatssecretaris van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties meld ik u in aanvulling hierop, ook gelet op het feit dat Kamervragen zijn aangekondigd, dat er in dat kader een beoordeling zal plaatsvinden van de feiten in deze casus. De Auditdienst Rijk (ADR) zal ik vragen een breed onderzoek te doen naar de casus, waaronder:

  • Aanbevelingen voor een kader voor eventuele maatwerkafspraken in de toekomst;
  • Beoordeling van inhoud en toepassing van het Voorzieningenstelsel Uitzendingen Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, inclusief de gemaakte maatwerkafspraken in deze casus.

Als het ADR onderzoek en mijn eigen beoordeling zijn afgerond, dan wel indien tussentijdse resultaten daartoe aanleiding geven, zal ik u terstond informeren”, aldus Ollongren. De Auditdienst Rijk is de onafhankelijke interne auditor van de Rijksoverheid. De ADR maakt onderdeel uit van het ministerie van Financiën en valt direct onder de plaatsvervangend secretaris-generaal.

Deel dit artikel