Nieuws Curaçao

Minister Silvania negeert parlement en adviesorganen met hervormingen goksector

WILLEMSTAD – Minister van Financiën Javier Silvania zet controversiële hervormingen in de goksector door zonder goedkeuring van het parlement en ondanks ernstige bezwaren van de Sociaal-Economische Raad (SER) en de Raad van Advies. De Gaming Control Board (GCB), die niet bevoegd is volgens de huidige wetgeving, heeft reeds de eerste vergunning uitgegeven aan White Star BV, een dochteronderneming van Rhino Entertainment Group. Deze acties roepen vragen op over de legaliteit van het handelen van de minister en de voormalige toezichthouder.

Redactioneel commentaar

De Raad van Advies heeft uitgesproken dat het wetsontwerp voor de nieuwe Landsverordening op de Kansspelen (LOK) niet overeenkomt met de grondwettelijke principes en de vereiste financiële onafhankelijkheid van een kansspelautoriteit in gevaar brengt. Een heroverweging van het heffings- en inningssysteem is noodzakelijk voor een coherente uitvoering. Deze fundamentele bezwaren vereisen een ingrijpende aanpassing van het wetsontwerp, zegt de Raad.

Ondanks dat de LOK nog steeds wacht op goedkeuring van het parlement, heeft de GCB al stappen ondernomen door vergunningen en digitale zegels te verdelen onder online casino’s. Deze handelswijze van zowel de minister als de GCB wijkt af van de gebruikelijke procedure en wetgeving, en ondermijnt het vertrouwen in het wettelijke en parlementaire proces.

Cedric Pietersz, de recent aangestelde directeur van de GCB, spreekt van een “transformerende periode” voor de Curaçaose goksector en benadrukt het belang van Curaçao als topklasse gokjurisdictie. Maar de voorbarige acties van de GCB en het negeren van parlementaire en adviserende organen werpt een donekere schaduw op deze transformatie.

De toekenning van de eerste vergunning aan White Star BV en de uitgave van drie digitale zegels aan andere gokbedrijven, nog voordat de nieuwe wetgeving is aangenomen, zet de deur open voor verdere juridische en bestuurlijke complicaties. Het benadrukt de noodzaak voor een transparante en wettelijk onderbouwde aanpak in de hervorming van de goksector.

Deze situatie vraagt om directe aandacht en actie van het parlement en andere betrokken instanties om de integriteit van de Curaçaose gokwetgeving en het vertrouwen in de overheidsinstanties te waarborgen. Het is van cruciaal belang dat de minister en de GCB hun benadering heroverwegen en nauw samenwerken met het parlement en adviserende organen om een legitiem, rechtvaardig en effectief regelgevend kader voor de goksector op Curaçao te ontwikkelen.

Deel dit artikel