Nieuws Curaçao

Minister van Financiën: uitgeven sublicenties in de online goksector is nooit de intentie van de wetgever geweest

WILLEMSTAD – Minister van Financiën, Javier Silvania heeft toegegeven dat het uitgeven van zogenaamde sublicenties in de online goksector nooit de bedoeling is geweest toen de gokwet in 1997 werd opgesteld.

Het systeem van master- en sublicenties is een creatieve uitvinding geweest van de vijf vergunninghouders die wel een licentie kregen van de Curaçaose overheid.

Het minsiterie schat dat die vijf vergunninghouders rond de 1100 sublicenties lijken te hebben uitgegeven in de vorm van een gebruiksovereenkomst van hun vergunning. Dit aantal is volgens het ministerie niet geverifieerd, want de Curaçaose overheid heeft daar geen zicht op en de vijf masterlicentiehouders hebben die informatie aan de Gaming Control Board verstrekt, maar weigeren inzage te geven.

Het biedt ook niet de mogelijkheid om adequaat toezicht te kunnen houden op de activiteiten van deze zogeheten sublicentiehouders. Een ongewenste en onhoudbare situatie volgens minister Silvania.

Follow the Money

Op 19 april hebben Tweede Kamerleden aan de staatssecretaris van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties en de Ministers van Buitenlandse Zaken en voor Rechtsbescherming Kamervragen gesteld over het bericht ‘Zelensky wil actie tegen Russische gokbedrijven op Curaçao’. Het bericht is op 18 april gepubliceerd op de website van onderzoekjournalistiekbureau Follow The Money. 

In het artikel wordt verwezen naar de sancties die door de Oekraïense overheid zijn ingesteld tegen bedrijven en personen die volgens de Oekraïense president gelden voortvloeiend uit ‘gambling business schemes’ hebben gebruikt tegen Oekraïne. 

Uit onderzoek is gebleken dat minimaal acht online gaming bedrijven die worden genoemd in de sanctielijsten op Curaçao zijn gevestigd. Hierdoor zien de eerder genoemde Kamervragen onder andere op de wijze waarop Curaçao toezicht houdt op de online gaming sector en welke maatregelen er in de afgelopen jaren zijn genomen om criminaliteit in deze sector tegen te gaan. 

Curaçao is afgelopen vrijdag gevraagd om ondersteuning ter beantwoording van de Kamervragen en geeft hieraan de hoogste prioriteit, gelet op de ernst van de situatie. 

Dat Curaçaose online gaming vennootschappen op de sanctielijst van Ukraine zijn geplaatst, baart de Curaçaose overheid ernstige zorgen. 

Dit heeft onder andere in samenwerking met de Gaming Control Board geleid tot een onderzoek omtrent deze informatie in openbare bronnen en via diplomatieke kanalen. 

LOK

De Landsverordening op de kansspelen LOK geniet prioriteit voor de Curaçaose regering. De aanbieding van de concept-LOK aan de Raad van Advies ter advisering staat nu gepland in mei. De SER heeft er al op geadviseerd.

Na verwerking van het advies van de Raad van Advies in de concept-LOK, zal deze worden aangeboden aan de Staten. De verwachting is dat de LOK in het derde kwartaal van 2023 in de Staten wordt behandeld.  

Deel dit artikel