Overheid

Minister van Financiën wil dat Rekenkamer rapport Jaarrekening intrekt

WILLEMSTAD – Minister Javier Silvania van Financiën heeft een dringend beroep gedaan op de Algemene Rekenkamer (ARC) om hun recente rapport over de jaarrekening 2022 van het Land in te trekken. Volgens de minister bevat het rapport ernstige fouten en ontbreekt het aan een dialoog met zijn ministerie over kritische kwesties.

De Rekenkamer rapporteerde een aanzienlijk bedrag van 521,2 miljoen gulden aan rechtmatigheidsfouten in het jaarverslag, waarvan 16,2 miljoen gulden volgens Silvania ten onrechte is aangeduid als betrouwbaarheids- en financiële rechtmatigheidsfouten. 

De minister heeft zijn zorgen geuit over het definitieve karakter van dit rapport, gezien het ontbreken van essentiële communicatie met zijn ministerie, wat hij beschouwt als een schending van transparantie en verantwoordingsnormen.

De kritiek van het Ministerie van Financiën richt zich niet alleen op de inhoud van het rapport maar ook op het proces. “Als er adequaat met ons was gecommuniceerd, zouden deze incorrecte punten nooit in het definitieve rapport zijn opgenomen”, stelt Silvania. Hij benadrukt het belang van heldere communicatie tussen alle betrokken partijen om de juistheid van de rapportages te garanderen.

Verder klaagt het ministerie over het gebrek aan erkenning voor de positieve ontwikkelingen die zijn bereikt en de eenzijdige negatieve weergave van de financiële situatie door de ARC. Silvania dringt erop aan dat de Rekenkamer het rapport herziet en corrigeert in overeenstemming met de feitelijke gegevens en in dialoog met zijn ministerie.

Deze oproep voor intrekking is niet gebruikelijk. De procedures die de Rekenkamer hanteert voor hoor en wederhoor zijn vastgelegd en bekend.

Deel dit artikel