Nieuws Curaçao

Minister van Justitie laat zich niet uit over specifieke aanbevelingen van de Rekenkamer over overwerk

WILLEMSTAD – Minister van Justitie Shalton Hato gaat in reactie op het overwerkrapport van de Algemene Rekenkamer Curaçao niet in op specifieke oorzaken en aanbevelingen. In plaats daarvan benadrukt hij dat er al stappen zijn gezet om de kern van het probleem aan te pakken: het capaciteitstekort. In algemene termen erkent de minister wel de structurele problemen met overwerk binnen het korps.

Een van de maatregelen die zijn genomen, is het instellen van een overwerkplafond voor elke functie binnen het korps. Dit plafond is bedoeld om het overwerk binnen beheersbare grenzen te houden en de financiële lasten te verminderen. Daarnaast is de procedure voor het goedkeuren van overwerk aangescherpt, waardoor nu duidelijk is wie verantwoordelijk is voor deze goedkeuringen.

Verder heeft het korps een nieuwe strategie geïmplementeerd voor het plannen van personeelsinzet, met name tijdens evenementen. Door vooraf nauwkeurig te bepalen welke inzet nodig is, streeft men ernaar het overmatig gebruik van overuren te verminderen en efficiënter om te gaan met de beschikbare middelen.

Deze stappen zijn een reactie op de dringende noodzaak om de overwerkuitgaven te beheersen en de operationele efficiëntie binnen het Korps Politie Curaçao te verbeteren. Hoewel de minister van Justitie de complexiteit van het probleem erkent, blijft de focus liggen op praktische oplossingen om het hoofd te bieden aan de uitdagingen die door de Algemene Rekenkamer zijn aangedragen.

Deel dit artikel