Politiek

Minister van Justitie van Curaçao verdedigt migrantenbeleid 

WILLEMSTAD – Minister van Justitie, Shalten Hato, heeft gereageerd op de recente kritiek omtrent de behandeling van ongedocumenteerde Venezolaanse migranten in Curaçao. Dit volgt na een uitzending van het radioprogramma Pointer, waarin werd gesteld dat de mensenrechten van deze groep worden geschonden. 

De minister verdedigt het beleid door te benadrukken dat de rechtsorde van Curaçao de rechten van deze migranten respecteert en dat alle procedures volgens lokale en internationale normen worden uitgevoerd.

Bol AlgemeenBol Algemeen

Volgens Minister Hato is het beeld dat door het radioprogramma is geschetst onvolledig. “Onze procedures bij het aantreffen van ongedocumenteerde migranten zijn strikt en rechtvaardig,” stelt hij. Bij de rechtelijke toetsing van detenties blijkt dat de handelwijze van de autoriteiten correct is. Kinderen die met hun ouders het eiland onregelmatig binnenkomen, worden in internaten geplaatst om hun veiligheid te garanderen, vooral omdat hun ouders vaak niet direct geïdentificeerd kunnen worden.

Maar de minister erkent ook de complexiteit van de situatie. “Curaçao, als een klein eilandontwikkelingsstaat, heeft beperkte capaciteiten en middelen om met de migratie-uitdagingen om te gaan,” geeft hij toe. Desondanks wordt samengewerkt met internationale organisaties om humanitaire hulp en steun te bieden.

Tekortkomingen

Tegelijkertijd wordt deze positieve weergave niet door iedereen gedeeld. Mensenrechtenorganisaties en de Raad voor de Rechtshandhaving hebben ernstige tekortkomingen gerapporteerd in de manier waarop migranten worden behandeld. Deze rapporten suggereren dat de condities in detentiecentra ondermaats zijn, en dat de veiligheid van de gedetineerden niet altijd gewaarborgd is.

Ondanks de bevestiging van de minister dat het beleid correct wordt uitgevoerd, blijft de behandeling van migranten een punt van zorg. De minister is door de rechter verschillende keren teruggefloten. Zowel lokaal als internationaal wordt er opgeroepen tot een herziening van de praktijken om te verzekeren dat Curaçao niet alleen de wet naleeft, maar ook de menselijkheid bewaart. 

Mensenrechtenorganisaties stellen dat er nog steeds geen migrantenbeleid is en van een structureel overleg met mensenrechtenorganisaties is geen sprake.

Deel dit artikel