Nieuws Curaçao

Minister van Volksgezondheid bestudeert fiscale maatregelen om medisch specialisten te behouden voor Curaçao

WILLEMSTAD – Om het behoud en aantrekken van medische specialisten op Curaçao te waarborgen, heeft de tijdelijke minister van Gezondheid, Milieu en Natuur, een werkgroep ingesteld die gaat kijken naar fiscale maatregelen om de beroepsgroep tegemoet te komen. 

Deze beslissing volgt na zorgen geuit door de Vereniging Medisch Specialisten Curaçao over de financiële toekomst van het Curaçao Medical Center.

Pre-zomer 2024Pre-zomer 2024

De commissie, onder leiding van de minister, onderzoekt of er fiscale maatregelen nodig zijn ter bevordering van de medische sector. De werkgroep bestaat uit medische specialisten, fiscalisten, economen en juristen. 

Ze evalueren specifiek de bezoldiging van medische specialisten onder de Landsverordening normering topinkomens en de gevolgen hiervan. Daarnaast worden mogelijke fiscale faciliteiten voor medische specialisten in kaart gebracht.

De verwachting is dat het werk van deze groep resulteert in concrete aanbevelingen en wetsvoorstellen om de medische sector op het eiland aantrekkelijker te maken. Binnen zes maanden dient de werkgroep een advies, inclusief wetsvoorstellen, aan de minister te presenteren.

Pre-zomer 2024Pre-zomer 2024

Deel dit artikel