Nieuws Curaçao

Ministerie van Financiën: Belastingontduiking wijdverspreid door autoverhuurders op Curaçao

WILLEMSTAD – Uit recent onderzoek van de belastingdienst en SBAB is gebleken dat een aanzienlijk aantal autoverhuurbedrijven op Curaçao de fiscale regels aan hun laars lapt. Deze bedrijven dragen geen of onvoldoende omzetbelasting af, waarbij sommigen zelfs volledig onbekend zijn bij de belastingdienst.

Volgens de belastingdienst en SBAB zijn veel autoverhuurbedrijven betrokken bij grootschalige belastingontduiking. De verhuurders, met name die met tien of meer voertuigen, zijn geïdentificeerd als de belangrijkste overtreders.

Veel van deze bedrijven dragen geen omzetbelasting af, terwijl anderen zichzelf niet eens hebben geregistreerd als autoverhuurder bij de belastingdienst. Een opvallend aantal bedrijven dient structureel nihil-aangiften in, waarbij ze valselijk beweren geen omzet te genereren en dus geen omzetbelasting verschuldigd te zijn.

Deze praktijken zijn niet alleen in strijd met fiscale verplichtingen, maar worden ook beschouwd als strafbare feiten onder de Algemene Landsverordening Landsbelastingen. Overtreders riskeren een gevangenisstraf van maximaal zes maanden en aanzienlijke geldboetes. Indien opzettelijk onjuiste aangiften zijn ingediend, kunnen de boetes oplopen tot honderd procent van het verschuldigde belastingbedrag.

Brieven

SBAB en de belastingdienst hebben besloten om gezamenlijk op te treden tegen deze vorm van fiscaal verzuim. Er worden brieven verzonden naar de betrokken autoverhuurbedrijven om uitleg te vragen over de geconstateerde onregelmatigheden. Bovendien worden er boekenonderzoeken ingesteld bij de verhuurders die ervan verdacht worden hun omzet niet volledig te verantwoorden.

De belastingdienst waarschuwt autoverhuurbedrijven die zich in deze beschrijving herkennen. Zij worden aangemoedigd om correcte aangiften in te dienen voor de jaren 2019 tot heden. Dit kan een strafblad en hoge boetes voorkomen. Autoverhuurders die nalaten om actie te ondernemen en wachten tot de naheffingsaanslag wordt opgelegd, zullen geconfronteerd worden met strenge sancties.

Deel dit artikel