Nieuws Curaçao

Ministerie van Financiën Curaçao geeft uitleg over stopzetting invordering belastingschulden van voor 2017

Geschatte leestijd: 2 minuten

WILLEMSTAD – Het ministerie van Financiën van Curaçao heeft gisteren gereageerd op de recente gerechtelijke uitspraak die bepaalt dat belastingaanslagen van de jaren 2017 en eerder niet meer worden ingevorderd. Deze beslissing heeft directe gevolgen voor belastingschuldigen die vielen onder de eerder genoemde ‘uitzonderingsgevallen’ van 3 april 2023. Het ministerie wil met het persbericht duidelijkheid verschaffen over de beweegredenen achter deze maatregel.

De rechter in hoger beroep heeft bepaald dat belastingaanslagen van 2017 en oudere jaren definitief niet meer ingevorderd mogen worden. Hiermee wordt helderheid geboden aan belastingschuldigen die onder de genoemde uitzonderingsregel vallen. 

Het ministerie van Financiën licht toe dat deze stap noodzakelijk werd vanwege de onbeheersbaarheid van het invorderingsbestand, dat was opgelopen tot een bedrag van 5,7 miljard gulden. Om de effectiviteit van de belasting- en premie-invordering te vergroten, moest er ingegrepen worden.

Nieuwe koers

Minister van Financiën, Javier Silvania, benadrukt dat er sinds zijn aantreden een nieuwe koers is ingezet. Hij zegt de friends & family-cultuur binnen het invorderingsbeleid te hebben beëindigd en zich nu sterk richt op het verbeteren van de belastingnaleving. 

Uit internationaal onderzoek bleek dat de kans op succesvolle invordering van belastingaanslagen afneemt naarmate de tijd verstrijkt. Dit geldt ook voor Curaçao, waar na twee jaar de invorderingskans met vijftig procent afneemt. Aanslagen van 2017 en eerder hadden eerder ingevorderd moeten worden, maar door voortijdige stopzetting van initiatieven was dit niet gebeurd.

De ontvanger heeft besloten om de invordering van belastingaanslagen van de jaren 2017 en ouder te staken, zodat de energie van het invorderingsapparaat gericht kan worden op recentere aanslagen met een hogere invorderingskans. Hoewel dit besluit drastisch lijkt, hebben de belastingopbrengsten voor dit jaar zelfs de opbrengsten van 2022 overtroffen.

Tijd en inspanning

Het Ministerie van Financiën heeft zich ingespannen om de belastingdienst te herstructureren en administratieve achterstanden weg te werken. Er staan verdere acties gepland om de dienstverlening en effectiviteit van de belastingdienst te verbeteren. Minister Silvania erkent dat het herstel van de belastingdienst na jaren van verwaarlozing tijd en inspanning vergt, maar benadrukt het commitment om positieve veranderingen door te voeren.

Met deze nieuwe koers hoopt het ministerie van Financiën de belastingnaleving te verbeteren en de financiële gezondheid van Curaçao te waarborgen. De komende maanden zullen verdere hervormingen worden doorgevoerd om de invordering van belastingen en premies nog effectiever te maken, aldus het ministerie.

Deel dit artikel