Politie en Justitie

Ministerie van Justitie Curaçao start tweesporen aanpak voor integriteit

WILLEMSTAD – Het Ministerie van Justitie op Curaçao is, met ondersteuning van het Actiecentrum Ondermijning Curaçao (ACOC), begonnen met een tweesporen aanpak op het gebied van integriteit. Deze aanpak richt zich op snel te implementeren acties, zoals de introductie van de eedaflegging voor nieuwe medewerkers, en het ontwikkelen van een duurzaam integriteitssysteem voor het ministerie.

De eerste pijler van de aanpak richt zich op low hanging fruits. Dit zijn integriteitsbevorderende acties die relatief snel ingevoerd kunnen worden. Een voorbeeld hiervan is de eedaflegging door nieuwe medewerkers. Dit moet helpen om direct een cultuur van integriteit en verantwoording te bevorderen binnen het ministerie.

De tweede pijler richt zich op de ontwikkeling van een duurzaam integriteitssysteem. Dit systeem moet juridische, organisatorische en procedurele instrumenten bevatten die op een systematische wijze ingezet kunnen worden. Het doel is een langetermijnaanpak die ervoor zorgt dat integriteit een blijvend onderdeel wordt van de werkwijze binnen het Ministerie van Justitie.

In april en mei hebben medewerkers van het ministerie, waaronder beleidsmedewerkers, juristen en leidinggevenden, deelgenomen aan diverse trainingen op het gebied van integriteitsbevordering. Deze trainingen werden op Curaçao verzorgd door SRA-Caribbean, een gespecialiseerd bureau dat zich bezighoudt met onderzoek, training en advies op het gebied van integriteit.

Voor de medewerkers die betrokken zijn bij de ontwikkeling van het integriteitssysteem is het essentieel om goed op de hoogte te zijn van de nieuwste ontwikkelingen op het gebied van integriteit. Ze moeten zich bewust zijn van de manier waarop juridische, organisatorische en procedurele instrumenten systematisch kunnen worden ingezet om een duurzame aanpak te realiseren.

Deel dit artikel