Overheid

Ministerie van Justitie erkent grote achterstanden bij UOJZ

WILLEMSTAD- De Uitvoeringsorganisatie Justitiële Zorg (UOJZ), opgericht om de taken van verschillende stichtingen over te nemen, kampt met aanzienlijke achterstanden. Opmerkelijk, want de uitvoeringsorganisatie was juist opgericht om het werk van vier stichtingen efficiënter te maken.

De UOJZ, die sinds 1 januari 2023 operationeel is, moest zorgen voor een efficiëntere afhandeling van justitiële taken, zoals slachtofferhulp, gezinsvoogdij, voogdijraad en jeugdreclassering.

De oprichting van de UOJZ werd gezien als een noodzakelijke stap, omdat de overheid vreesde dat de financiële positie van de stichtingen, die voorheen deze taken uitvoerden, zou verslechteren. Hierdoor zouden juist meer kosten en stagnatie in de uitvoering van vitale overheidstaken kunnen ontstaan.

Tijdens een vergadering over deze situatie met ministerie en betrokkenen werd duidelijk dat er momenteel ongeveer 200 zaken zijn die al jarenlang vertraging hebben opgelopen. Deze achterstanden hebben voornamelijk betrekking op alimentatie en familiezaken.

Duidelijkheid

Minister Hato riep alle betrokken partijen bijeen om duidelijkheid te scheppen en een plan te maken voor het wegwerken van deze achterstanden. Daarnaast werd ook besproken hoe nieuwe verzoeken, die dagelijks binnenkomen, efficiënt kunnen worden afgehandeld.

Pre-zomer 2024Pre-zomer 2024

Als kortetermijnoplossing komen er voorlichtingsdagen voor alle mensen van wie de verzoeken nog niet binnen de gestelde termijn zijn behandeld. Tijdens deze sessies geeft de UOJZ uitleg over hoe men zelf een verzoek kan indienen bij het Gerechtshof of hoe men contact kan opnemen met een overheidsadvocaat. Deelnemers krijgen ook uitleg over het correct invullen van de aanvraagformulieren die moeten worden ingediend bij het Gerechtshof.

Daarnaast wordt tijdens deze voorlichtingssessies uitgelegd hoe men in aanmerking kan komen voor juridische bijstand van een overheidsadvocaat. Concreet zijn er twee opties: persoonlijke hulp van UOJZ-medewerkers bij het indienen van de aanvraag bij de rechtbank, of begeleiding naar een overheidsadvocaat.

Om toekomstige achterstanden te voorkomen, is de UOJZ ook begonnen met de werving van extra personeel. Dit nieuwe team zal helpen bij de dagelijkse afhandeling van verzoeken en ervoor zorgen dat de huidige en toekomstige vraag naar hun diensten beter wordt beheerd.

Zittingsdagen

Het Gerechtshof heeft toegezegd speciale zittingsdagen te organiseren om alle achterstanden weg te werken. Deze extra zittingsdagen vinden op korte termijn plaats en zijn gericht op het versneld behandelen van de vertraagde zaken, wat aanzienlijk zal bijdragen aan het elimineren van de huidige achterstanden.

Binnenkort ontvangen alle betrokkenen met vertraagde zaken een brief met een uitnodiging voor een voorlichtingssessie. Deelname aan deze sessies is verplicht om hun aanvraag correct in te dienen bij de rechtbank of om meer informatie te verkrijgen over de begeleiding door de UOJZ.

Pre-zomer 2024Pre-zomer 2024

Opvallend

Het contrast tussen de oprichting van de UOJZ en de huidige situatie is opvallend. Waar de UOJZ juist werd opgericht om de fragmentatie en inefficiëntie van verschillende stichtingen te elimineren, blijkt nu dat de nieuwe organisatie zelf niet in staat is geweest om de verwachte efficiëntie te leveren.

Het Ministerie van Justitie staat nu voor de uitdaging om de oorspronkelijke doelstellingen van de UOJZ alsnog te realiseren en de achterstanden definitief weg te werken.

Deel dit artikel