Natuur en Milieu

Ministerie wil illegale stortingen bij Dam Pretu aanpakken

WILLEMSTAD – Na jaren van frustratie over de aanhoudende illegale dumpingen bij Dam Pretu, heeft het Ministerie van Gezondheid, Milieu en Natuur eindelijk concrete stappen aangekondigd om dit langlopende milieuprobleem aan te pakken. De ‘Union di Habitantenan di Pariba‘, een actieve bewonersgroep uit het gebied, heeft hierop aangedrongen. Zij klagen al lange tijd over gezondheidsproblemen door de slechte luchtkwaliteit en eisen een duurzame oplossing voor de vervuiling die hun gemeenschap bedreigt.

De bewoners, geteisterd door gezondheidsproblemen zoals chronische verkoudheid en ademhalingsproblemen, hebben herhaaldelijk aangedrongen op overheidsactie. Rapporten daterend vanaf 2016 bevestigen de ernst van de situatie, maar tot voor kort bleven effectieve maatregelen uit. Het ministerie erkent nu de urgentie van de situatie en heeft beloofd om de handhaving te intensiveren, boetes voor illegaal dumpen te verhogen en overlast door ongedierte te bestrijden.

Op dinsdag 21 mei zal een bezoek aan de locatie plaatsvinden, waarbij ambtenaren van het ministerie samen met de bewoners de situatie zullen beoordelen en discussiëren over verdere acties. De minister heeft benadrukt dat de samenwerking met de lokale gemeenschap essentieel is om deze problematiek effectief aan te pakken.

De ‘Union di Habitantenan di Pariba’ heeft in reactie hierop een petitie opgesteld en roept de gemeenschap op deze te ondertekenen om de druk op de overheid te verhogen. Ze pleiten voor strengere controles en een duurzame herbestemming van de getroffen gebieden, waarbij mogelijkheden voor veeteelt, landbouw of recreatie worden overwogen.

Deel dit artikel