Nieuws Curaçao

Ministers Curaçao overtreden de wet met excessieve beveiligingskosten

WILLEMSTAD – Ministers houden zich niet aan wettelijke en interne procedures voor hun persoonlijke beveiliging, wat resulteert in exorbitante overwerkuitgaven. Dat blijkt uit het rapport ‘Overwerk Politie’ van de Algemene Rekenkamer Curaçao.

Tussen 2018 en 2021 stegen de kosten voor de beveiliging en bewaking van gezagsdragers naar schokkende bedragen, met een piek van 1,3 miljoen gulden in 2021, wat 64% van de totale overwerkuitgaven voor beveiliging en bewaking vertegenwoordigt.

Ondanks het Beleid Veilige Publieke Sector uit 2018, dat duidelijke richtlijnen biedt voor het beveiligingsniveau van overheidsfunctionarissen, blijkt uit praktijk dat alle ministers permanente beveiliging eisen, ruim boven het basisniveau, zonder een officiële dreigingsevaluatie. 

Deze praktijk negeert de procedure waarbij een commissie het risico op bedreigingen inschat om te bepalen welk niveau van beveiliging noodzakelijk is.

Voorkeur 

De procedure voor de toewijzing van beveiligers, vastgesteld om voorkeuren te voorkomen, wordt evenmin nageleefd. Informatie wijst uit dat gezagsdragers specifieke medewerkers als beveiligers verkiezen, waarbij ministers, soms buiten de korpschef om, direct contact opnemen met de agent of diens leidinggevende. 

Dit leidt tot situaties waarin beveiligers gedwongen worden tot excessief overwerk, soms tot 300 uren in één maand, wat kan oplopen tot driemaal hun reguliere salaris.

Gebrek 

Het rapport van de Rekenkamer benadrukt ook een ernstig gebrek aan beheersbaarheid van overwerkuren voor de beveiliging van gezagsdragers, waarbij overwerk vaak zonder voorafgaande autorisatie plaatsvindt. 

De overwerkuitgaven, die volledig ten laste komen van de begroting van het Ministerie van Justitie, zijn niet aangepast aan deze onvoorziene uitgaven. Dit ondermijnt de mogelijkheid van het KPC om deze kosten effectief te beheersen.

Verandering

Deze praktijken stellen een dringende behoefte aan verandering aan de kaak. Ministers dienen zich te houden aan het vastgestelde beleid en procedures, met een transparante en rechtmatige aanpak van hun beveiligingsbehoeften. Het rapport roept op tot een striktere naleving van de regels en een betere controle op overwerkuitgaven om de financiële last voor de overheid te verminderen. 

De Algemene Rekenkamer benadrukt de noodzaak voor ministers om hun verantwoordelijkheid te nemen en de wet te respecteren, in het belang van een transparante en kosteneffectieve overheidsuitvoering.

Deel dit artikel