Nieuws Curaçao

Ministers Sint Maarten door screening, twee ministers toch niet voorgedragen

PHILIPSBURG — Op Sint Maarten zijn alle kandidaat-ministers die door de screening zijn gekomen, goedgekeurd, en voorgedragen. Maar de gouverneur heeft in zijn persbericht maar zeven ministers opgenomen ter beëdiging.

Christophe Emmanuel en Raeyhon Peterson, voorheen genoemd als kandidaten voor respectievelijk de ministersposten van Onderwijs, Cultuur, Jeugd en Sport (ECYS) en VROMI (Openbare Huisvesting, Ruimtelijke Ordening, Milieu en Infrastructuur), worden niet beëdigd, zij staan niet op de lijst. De reden voor deze wijziging is niet duidelijk gemaakt, ondanks hun eerdere voordracht door formateur Luc Mercelina.

Op de posten van beide politici zijn nu waarnemers voorgedragen. Veronica Jansen-Webster neemt VROMI waar, naast haar voordracht op Volksgezondheid, Sociale Ontwikkeling en Arbeid. Lyndon Lewis wordt waarnemend minister van Onderwijs en krijgt Justitie.

Rapport

Gouverneur Baly ontving gisteren het definitieve rapport van formateur Luc Mercelina. De nieuwe regering bestaat uit ministers die zich inzetten voor het welzijn van Sint Maarten, met prioriteit voor nieuwe geestelijke gezondheidswetten, de code van Strafrecht, versterking van regionale samenwerking op gebieden als voedselveiligheid en klimaatverandering, en een grondige herziening van de bestaande Landsverordening Inrichting en Organisatie Landsoverheid.

Luc Mercelina wordt zoals verwacht premier en minister van Algemene Zaken. Marinka Gumbs is de nieuwe minister van Financiën.

Grisha Heyliger-Marten bekleedt de post op Toerisme, Economische Zaken, Transport en Telecommunicatie en Patrice Gumbs en Gracita Arrindell gaan naar Den Haag, zij worden de nieuwe gevolmachtigd minister, respectievelijk waarnemend gevolmachtigd minister.

De beëdiging van de ministers is gepland op vrijdag 3 mei om 10.00 uur in het kantoor van de gouverneur.

Deel dit artikel