Nieuws Curaçao

Mogelijke betrokkenheid medewerkers Aqualectra bij grootschalige diefstal van water en stroom

WILLEMSTAD – Een nieuw onderzoek naar grootschalige diefstal van water en elektriciteit in de wijk Ma Luisa wijst mogelijk in de richting van interne betrokkenheid bij Aqualectra. De gebruikte kabels bij de diefstal zijn eigendom van het nutsbedrijf, wat kan duiden op betrokkenheid van medewerkers of aannemers die toegang hebben tot deze materialen. Aqualectra gaat dat onderzoeken.

Bij een recente inval op een adres in Ma Luisa ontdekten politie en technici van Aqualectra illegaal aangelegde kabels en waterleidingen. Opvallend is dat deze vorm van diefstal voor de derde keer op hetzelfde adres is aangetroffen. 

Pre-zomer 2024Pre-zomer 2024

Problemen

De diefstal zet druk op de watervoorziening in de wijk. Volgens het nutsbedrijf leidt de illegale aftapping van water en elektriciteit tot aanzienlijke problemen voor de buurt. 

Bewoners ervaren onder andere een lagere waterdruk. Er zijn aanwijzingen dat het gestolen water vervolgens illegaal wordt verkocht.

Registratie

Pre-zomer 2024Pre-zomer 2024

Aqualectra was reeds op de hoogte van mogelijke waterdiefstal op het adres, maar de ontdekking van stroomdiefstal was nieuw. Er geldt momenteel een ‘genadeperiode’ tot eind oktober waarin betrokkenen zich vrijwillig kunnen registreren. 

Voor deze specifieke zaak, die binnen deze periode valt, wordt daarom vooralsnog geen aangifte gedaan. Het bedrijf benadrukt wel dat er maatregelen genomen zullen worden om verdere diefstal te stoppen.

Politieke Reactie

Hoewel parlementslid Elvin Gerard van regeringspartij PNP al meermaals aandacht heeft gevraagd voor illegale praktijken zoals deze, zijn er tot op heden weinig concrete maatregelen genomen. De mogelijke betrokkenheid van medewerkers van Aqualectra bij de diefstal maakt de zaak extra complex en dringend.

Deel dit artikel