Nieuws Curaçao

Monumentenraad wil geen sloop en nieuwbouw van Kas di Pueblo zoals nu in een vergunning is geregeld

WILLEMSTAD – Kas di Pueblo op de Pennstraat mag wat de Monumentenraad betreft niet gesloopt worden. De al verleende vergunningen om het monument aan te passen en de nieuwbouw ernaast moeten opnieuw bekeken worden.

De Monumentenraad zegt dat de heroverweging moet gebeuren in het belang van het behoud van een bijzonder erfgoed met een belangrijke geschiedenis voor de bewoners van Curaçao. Indien gewenst zegt de Monumentenraad dat zij bij het heroverwegen adviserend kan optreden.

De monumentale waarden van dit monument, dat bekend staat als “Kas di Pueblo’ worden ten behoeve van het verkrijgen van een maximaal aantal vierkante meters in hoge en onaanvaardbare mate aangetast.

Verbazing

Tot verbazing van de Monumentenraad is er al een monumentenvergunning afgegeven, net als een bouwvergunning voor de restauratie van het monument en de nieuwbouw aan de achterzijde, terwijl voor de uitvoering van de goedgekeurde plannen een aantal beschermde bouwdelen en bijgebouwen gesloopt moeten worden. 

Bij het verlenen van de monumentenvergunning is volgens de Monumentenraad volledig voorbij gegaan aan verschillende waarde bepaalde onderdelen van het pand, zoals het beschermde koetshuis of garage, delen van het interieur, die een beschermde status hebben, en waarmee bij de herinrichting van het gebouw – met onder meer een lift en een nieuwe trap – geen rekening is gehouden. 

Pre-zomer 2024Pre-zomer 2024

Ook de vergunning voor de nieuwbouw had niet mogen verleend omdat die volledig aan de zuidzijde en deels aan de oost- en westzijde direct tegen het monument aansluit. 

Zowel lokaal als internationaal is het uitgangspunt dat nieuwbouw nabij een beschermd monument zeker mogelijk is, maar er dient altijd een overgangsgebied te zijn, waardoor het monument en de nieuwbouw niet volledig koud tegen elkaar aansluiten. 

In 1947 werd het gebouw aangekocht door de Stichting Fondo di Autonomia. De voorzitter van deze stichting was M.F. da Costa Gomez, beter bekend als Doktor. 

Doktor was in 1948 medeoprichter van de Nationale Volkspartij en had een groot aandeel in de totstandkoming en vormgeving van het Statuut, dat werd vastgesteld in 1954. 

Het gebouw werd ter beschikking gesteld aan de Nationale Volkspartij als partijgebouw. Het gebouw, bekend als Kas di Pueblo, is sinds de jaren veertig onlosmakelijk verbonden geweest met de NVP, tegenwoordig de Partido Nashonal di Pueblo (PNP).

Deel dit artikel