Geschiedenis

Museo Tula lanceert initiatief voor wijkvoorlichting over afschaffing slavernij

WILLEMSTAD – Fundashon Museo Tula gaat de verschillende wijken in om voorlichting te geven over de afschaffing van slavernij. Deze inspanning is bedoeld om het bewustzijn en begrip van de lokale gemeenschap over dit deel van de geschiedenis te vergroten. 

Het project heet Lichtagent in de Wijk en begint met een informatiesessie op 16 april in het Sitek-gebouw, waar bestaande medewerkers worden voorbereid om kennis te delen.

De lichtagenten, die al actief zijn in het bevorderen van onderwijs en bewustzijn over de erfenis van slavernij, ontvangen extra trainingssessies. Deze sessies, in totaal vijf, zijn ontworpen om de medewerkers uit te rusten met gedetailleerde kennis over de afschaffing van slavernij in 1863, de gevolgen ervan, en het belang van herstelrecht. Het doel is om de gemeenschap niet alleen te informeren, maar ook te inspireren tot dialoog en reflectie over de impact van slavernij op de hedendaagse samenleving.

De Fundashon Museo Tula onderstreept het belang van deze educatieve inzet, die verder gaat dan traditionele methoden van geschiedenisoverdracht. Door direct contact met gemeenschappen, streeft het project ernaar een dieper begrip en een sterkere verbinding met het verleden te bewerkstelligen. Dit initiatief speelt een cruciale rol in het bevorderen van een inclusieve dialoog over het slavernijverleden van Curaçao en de langdurige effecten ervan.

Het project Lichtagent in de Wijk benadrukt het belang van kennis en begrip van het slavernijverleden als essentiële stappen naar een rechtvaardige en geïnformeerde gemeenschap. Door lichtagenten te gebruiken als bruggenbouwers, hoopt Museo Tula de fundamenten te leggen voor een blijvende erfenis van begrip en respect voor de gedeelde geschiedenis.

Deel dit artikel