Curaçao

Nationale Meldcode Relationeel Geweld en Kindermishandeling

 


Het Openbaar Ministerie wil een meldcode voor geweld binnen relaties en kindermishandeling. In overleg met de huisartsenvereniging moeten hulpverleners misstanden kunnen melden zonder op hun beroepsgeheim te kunnen worden aangesproken.

Ook andere instanties zoals het Centraal Meldpunt Kindermishandeling nemen zitting in werkgroep om zich in te zetten voor de meldcode.

Deel dit artikel