Nieuws Curaçao

Natuurbeschermers slaan alarm: diverse soorten slakken dreigen te verdwijnen op Sint Maarten

Natuurbeschermers slaan alarm: diverse soorten slakken dreigen te verdwijnen op Sint Maarten
Foto’s: Tello Neckheim

Een aantal soorten landslakken lijkt te verdwijnen door wegen- en huizenbouw op Sint Maarten. Dat zeggen onderzoekers van de Dutch Caribbean Nature Alliance, DCNA. De natuurorganisatie vindt dat er snel actie ondernomen moet worden.

Van de 49 gedocumenteerde soorten kokkels en slakken, worden rond de vijftien ernstig bedreigd. Dit is volgens de onderzoekers ongeveer een derde van de weekdierpopulaties van het eiland.

Die stellen dat er weliswaar weinig onderzoek is gedaan naar deze weekdieren om definitieve conclusies te trekken, maar dat het erop lijkt dat er al vier soorten verloren zijn gegaan.

Kritieke Habitats

De belangrijkste oorzaken van de achteruitgang van de populaties zijn het verlies van leefgebieden als gevolg van orkanen, vervuiling en constructie. In feite heeft het Franse deel van het eiland bijna geen primair (of origineel) bos meer. Secundair bos is hersteld bos waar, naast inheemse soorten planten en dieren, vaak veel geïntroduceerde exotische soorten zijn die een aantal andere problemen voor het eiland veroorzaken.

Een bijzonder kwetsbare habitat is bos met kalkrijke vochtige grond. Aan de Nederlandse kant van het eiland is dit leefgebied vooral te vinden bij Billy Folly, waar nog maar een beperkt stukje oorspronkelijk leefgebied aanwezig is. Bijna de hele ‘berg’ is nu bebouwd met huizen.

Tijdens het bezoek van de onderzoekers in 2021 is er een weg aangelegd dwars door het oerbos. Deze weg zal waarschijnlijk leiden tot nieuwbouwprojecten, wat kan leiden tot het verdwijnen van het laatste restant van het bos, waardoor alle aan dit gebied gebonden slakkensoorten verloren zullen gaan.

Een ander verdwijnend leefgebied is vochtig secundair bos op neutrale grond. Dit leefgebied komt vooral voor op het Franse deel rond Mont Paradis. Dit leefgebied is schaars maar niet bedreigd omdat er geen bouwplannen zijn op en rond Mont Paradis. Aan de Nederlandse kant is het te vinden op Sentry hill en Sint Peter hill.

Belang

De slakken vormen een belangrijk onderdeel van het natuurlijke evenwicht van het eiland. Ze consumeren rottend bladafval en schimmels en kunnen helpen voedingsstoffen in de bodem te recyclen. Bovendien vormen ze een voedselbron voor een aantal zoogdieren, vogels, reptielen en zelfs insecten, en helpen ze voedingsstoffen in de bodem om te zetten in een verteerbare voedselbron voor grotere roofdieren.

Een gezonde omgeving voor St. Maarten begint in de bodem, dus het begrijpen en behouden van deze kleine eilandbewoners zal van cruciaal belang zijn bij het beschermen van het delicate ecologische evenwicht van het eiland.


Deel dit artikel