Nieuws Curaçao

Nederland blijft betrokken bij politie en gevangenis Sint Maarten

DEN HAAG – Nederland blijft voorlopig betrokken bij de verbeterplannen voor de politie en de gevangenis op Sint Maarten. Op 10 oktober 2010, toen Sint Maarten de autonome status kreeg, was afgesproken die betrokkenheid in een samenwerkingsregeling te gieten en elke twee jaar te verlengen indien nodig.

De regeling eindigt dit jaar, maar is nu wederom verlengd voor twee jaar, tot 2024. Nederland heeft eenmalig dertig miljoen euro beschikbaar gesteld, waarvan twintig miljoen beschikbaar komt voor de bouw van een nieuwe gevangenis en de resterende tien miljoen voor structurele verbeteringen van de detentieomstandigheden.

Het ministerie van Justitie en Veiligheid biedt daarnaast hulp en bijstand bij het plan van aanpak politie door middel van ondersteuning van medewerkers van de Nationale Politie aan het Korps Politie Sint Maarten.

Deel dit artikel