Nieuws Curaçao

Nederland bouwt adoptierelatie met aantal landen in de Caribische en Zuid-Amerikaanse regio af

DEN HAAG – Nederland gaat de adoptierelatie met onder andere de Verenigde Staten, Peru, Colombia en Haïti afbouwen. Dat meldt het ministerie van Justitie en Veiligheid in Den Haag.

Het adopteren van een kind uit de Filipijnen, Hongarije, Lesotho, Taiwan, Thailand en Zuid-Afrika blijft mogelijk. De samenwerking met deze landen wordt intensiever wat ten goede komt aan de te voeren procedures. 

Aan de hand van een aantal criteria is een beoordeling gemaakt van de samenwerkingsrelatie met landen van herkomst. Op basis hiervan is dit besluit tot stand gekomen. 

Er is onder andere gekeken naar de noodzaak en de behoefte vanuit het land van herkomst voor interlandelijke adoptie, de wijze waarop gezocht wordt naar opvang in eigen land en de veiligheidssituatie. 

Het feit dat een adoptierelatie wordt afgebouwd betekent niet dat er misstanden zijn ontdekt of worden vermoed. Het uitgangspunt is dat de procedures voor die aspirant-adoptiefouders waarvan het dossier reeds in het land van herkomst is ingediend, vervolgd kunnen worden. 

“In de afgelopen periode zijn er belangrijke stappen gezet op het gebied van interlandelijke adoptie. Nu duidelijk is uit welke landen interlandelijke adoptie mogelijk blijft en welke niet, volgen informatie- en voorlichtingsbijeenkomsten en worden gezinsonderzoeken hervat. Hiermee komt voor de betrokkenen een einde aan een onzekere tijd”, zegt Minister Weerwind.

Deel dit artikel