Nieuws Curaçao

Nederland en Curaçao akkoord met sluiten luchtvaartverdrag met Finland

WILLEMSTAD – Nederland en Curaçao zijn akkoord met het sluiten van een luchtvaartverdrag met Finland. Dat verdrag regelt de luchtvaartrelatie tussen Curaçao en Finland om daarmee handel, toerisme en investeringen te bevorderen.

Met het verdrag kunnen luchtvaartverbindingen tussen Curaçao en Finland geregeld worden, waaronder ook het verlenen van het recht van overvlucht en landing en andere in het verdrag vastgelegde rechten. 

Bol AlgemeenBol Algemeen

Het verdrag valt vanwege de liberale inhoud in de categorie ‘Open Skies’, waarin voorzien wordt in een zo groot mogelijke operationele en commerciële vrijheid voor de luchtvaartmaatschappijen. 

Verder bevat het verdrag de gebruikelijke bepalingen over veiligheid, beveiliging, tarieven en heffingen. 

De Rijksministerraad stemt in met de sluiting van het verdrag en met toezending van het verdrag om advies aan de Afdeling advisering van de Raad van State van het Koninkrijk met het oog op stilzwijgende goedkeuring.

De raad stelt vast dat het verdrag niet zal gelden voor Nederland, Aruba en Sint Maarten en die landen evenmin anderszins raakt.

Deel dit artikel