Nieuws uit Nederland

Nederland en Curaçao zetten volgende stap op weg naar energie- en waterstofproductie

DEN HAAG – Staatssecretaris Alexandra van Huffelen heeft samen met minister Cijntje en minister Jetten van Economische Zaken en Klimaat een hoofdlijnenakkoord ondertekend voor de ontwikkeling van een duurzame waterstofketen op Curaçao. Beide regeringen maken elk vijf miljoen euro beschikbaar om de haalbaarheid van het project verder te onderzoeken. Dit innovatieve project richt zich op de productie van waterstof door middel van windenergie, opgewekt met drijvende windturbines op zee.

De tien miljoen euro wordt gebruikt om de volgende fase van het onderzoek te financieren. De focus ligt op de demonstratiefase waarin wordt gekeken hoe het project gerealiseerd kan worden. Het doel is om bij te dragen aan de lokale energietransitie, de economie te diversifiëren en nieuwe deviezen naar Curaçao te brengen door de export van waterstof.

Pre-zomer 2024Pre-zomer 2024

Minister Van Huffelen benadrukte het belang van dit project: “Het is een ongelooflijk mooi en innovatief project dat volledig in samenwerking tussen Curaçao en Nederland wordt ontwikkeld. Het is een belangrijke stap op weg naar een duurzame energietransitie en kan ook nieuwe economische activiteiten en werkgelegenheid op Curaçao creëren.” Ze voegde toe dat dit project Curaçao de kans geeft om voorop te lopen in het Caribisch gebied.

In de komende maanden onderzoeken beide regeringen, samen met private partijen, de technische haalbaarheid van de combinatie van drijvende windturbines en de productie van waterstof. Hoewel er nog geen strakke tijdlijn is vastgesteld, wordt gehoopt dat de eerste pilotprojecten snel van start kunnen gaan. “Ik hoop binnen iets meer dan een jaar, maar dit zal moeten blijken uit de studie zelf. Het zijn grote projecten en er moet goed gekeken worden naar de technische en financiële haalbaarheid,” aldus Van Huffelen.

De oprichting van een gezamenlijke stuurgroep, waarin zowel regeringen als de lokale overheid vertegenwoordigd zijn, moet de samenwerking structureren en voortstuwen. Deze stuurgroep coördineert en volgt de voortgang van het project nauwlettend.

Eerder ging NOS-correspondent Dick Drayer mee met een onderzoeksschip op zoek naar locaties voor windmolens

NOS Radioreportage aan boord van de Fugro Brasilis

Deel dit artikel