Nieuws Curaçao

Nederland gaat alsnog geld overmaken voor SDKK

DEN HAAG – Nederland gaat alsnog geld overmaken aan Curaçao voor de nieuwe vreemdelingenopvang in de SDKK-gevangenis. Dat schrijft Alexandra van Huffelen aan de Tweede Kamer.

Volgens de staatssecretaris heeft Curaçao voldoende vooruitgang geboekt om vreemdelingen een menswaardige behandeling te geven en de omstandigheden voor vreemdelingen in lijn te brengen met internationale standaarden.

Knops

Staatsecretaris Knops weigerde in januari vorig jaar nog langer te investeren in verbetering van de vreemdelingenopvang omdat Curaçao het flink af liet weten.

Aanleiding destijds voor deze beslissing was het rapport van Amnesty International Nog steeds niet veilig: Venezolanen krijgen geen bescherming op Curaçao, van 11 oktober 2021.

Toegang tot juridische bijstand en medische zorg, opleidingen van personeel ten aanzien van bejegening van vreemdelingen, passende huisregels bij de verschillende regimes en een zinvolle dagbesteding waren de eisen die Knops toen stelde.

Daaraan is volgens Van Huffelen nu aan tegemoet gekomen. Afgelopen maanden zijn er volgens haar concrete stappen ondernomen om zowel de juridische bijstand als het dagprogramma te verbeteren en zijn er opleidingen en trainingen gegeven aan personeel werkzaam in de Vreemdelingenopvang om o.a. de bejegening naar vreemdelingen te verbeteren. 

Verder heeft Curaçao volgens de staatssecretaris plannen voor het aantrekken en opleiden van personeel het inrichten van een medische kamer en het uitvoeren van een dagprogramma gericht op vreemdelingen binnen de opvang”, schrijft Van Huffelen.

Pilot actieve openbaarmaking

Sinds 1 mei 2021 is de Wet open overheid, Woo van toepassing, waarbij is beschreven dat informatie vanuit een bestuursorgaan actief openbaar gemaakt moet worden als inspanningsverplichting. 

In het kader hiervan loopt er binnen het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties een pilot waarin geëxperimenteerd wordt met het actief openbaar maken van informatie.

Binnen deze pilot is ervoor gekozen het proces om te komen tot het uitkeren van de resterende middelen voor vreemdelingenbewaring Curaçao openbaar te maken. 

De informatie behorende bij dit proces, zoals brieven, nota’s, en mailwisseling die hebben bijgedragen aan de totstandkoming van het besluit van Van Huffelen, worden half februari gepubliceerd op de site van rijksoverheid.nl.

Deel dit artikel