Nieuws Curaçao

Nederland houdt er rekening mee dat ook in 2023 Curaçao de liquiditeitssteun niet terug kan betalen

Door de kwetsbare staat van de overheidsfinanciën van Curaçao en de hoge schuldquote van het land is er een reëel risico dat de liquiditeitsleningen van Nederland op 10 oktober 2023 niet terugbetaald kunnen worden. Dat schrijft staatssecretaris van Koninkrijksrelaties Alexandra van Huffelen aan de Tweede Kamer.

Het gaat om een bedrag van in totaal 911 miljoen gulden (iets meer dan 448 miljoen euro). De leningen moesten feitelijk al volgende week terugbetaald worden, maar in samenspraak tussen beide landen is besloten tot een korte termijn herfinanciering van achttien maanden.

De effecten van de covid-19 pandemie op Curaçao zijn nog aanzienlijk en hoewel de ontwikkelingen langzaam weer de goede kant op gaan is de financieel-economische draagkracht van Curaçao voor rente- en aflossingsverplichtingen nu nog onvoldoende.

Tranches

De herfinanciering heeft betrekking op de vijf tranches liquiditeitssteun die zijn verstrekt door Nederland aan Curaçao.

Gesprekken over langjarige herfinanciering en aflossing vanaf 10 oktober 2023 zullen tijdig worden gestart, schrijft de staatssecretaris. Hierbij zal de aflossingscapaciteit en de schuldquota van Curaçao worden meegenomen.

Naar verwachting stijgt de schuldquote van Curaçao mede door de Covid-19 pandemie tot 100,2% van het Bruto Binnenlands Product.

Het streven is om tot lange termijn houdbare afspraken te komen.


Deel dit artikel