Nieuws Curaçao

Nederland is bereid om meer dan één miljard te lenen voor doorstart Ennia op Curaçao en Sint-Maarten

WILLEMSTAD – De Nederlandse regering is bereid om een lening van 600 miljoen euro, zo’n 1,2 miljard gulden te verstrekken aan Curaçao en Sint-Maarten voor de heropstart van verzekeraar Ennia. Dit staat in een toelichting op een hoofdlijnenakkoord tussen de landen. Die moeten formeel nog wel instemmen met het voorstel.

Het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties denken dat de landen zo’n lening aankunnen. Desondanks zijn er aanhoudende financiële risico’s op de lange termijn, omdat de kosten voor de landen afhankelijk zijn van de winstgevendheid van Ennia. 

Ambtelijk is gewezen op deze risico’s, wat ook in de overeenkomst is opgenomen, aldus het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties.

Het onderwerp is onlangs besproken tijdens de Rijksministerraad. Een bestuurlijk akkoord over het reddingsplan voor Ennia is een van de voorwaarden voor de herfinanciering van de leningen die Nederland tijdens de coronacrisis aan Curaçao en Sint-Maarten heeft verstrekt. 

Den Haag is bereid deze leningen te herfinancieren tegen een rente van 3,1 procent, wat beide landen meer tijd geeft voor aflossing.

Voor Curaçao gaat het om een bedrag van bijna een half miljard euro, zo’n 900 miljoen gulden, en voor Sint-Maarten om 173 miljoen euro, wat neerkomt op ruim driehonderd miljoen gulden. 

Bol AlgemeenBol Algemeen

Demissionair staatssecretaris Alexandra van Huffelen heeft een toelichting op het besluit naar de Tweede en Eerste Kamer gestuurd, inclusief uitleg over het hoofdlijnenakkoord van het ministerie.

Andere afwegingen

Er zijn onder andere afspraken gemaakt over de doorstart van Ennia, versterking van financieel toezicht en goed bestuur. Ook is vastgelegd dat eventuele opbrengsten uit de verkoop van Ennia worden gebruikt voor aflossing van de lening. Uit de toelichting blijkt dat de keuze voor een doorstart niet van Nederland is, maar van Curaçao en Sint-Maarten.

In Nederland zouden waarschijnlijk andere afwegingen worden gemaakt op basis van regulering en Europese staatssteunregels. Op Curaçao en Sint-Maarten gelden die regels niet. Van Huffelen verzoekt de Tweede en Eerste Kamer om spoedige goedkeuring van de begrotingswijziging die nodig is voor de herfinanciering van de leningen en de lening voor de doorstart van Ennia.

Deel dit artikel