Nieuws Curaçao

Nederland schenkt 5.6 miljoen gulden voor onderhoud van drie scholen op Curaçao

DEN HAAG – Nederland geeft ruim 5,6 miljoen gulden aan Curaçao om drie scholen op te knappen. Het gaat om het Kolegio Erasmo, de Nelly Winkel school en de Cola Debrot School . 

De schenking is een onderdeel van het Landspakket Curaçao. In het Landspakket zit onder meer 30 miljoen euro die bestemd is voor het onderhoud van schoolgebouwen. 

In 2021 is al ongeveer 1 miljoen gulden beschikbaar gesteld voor spoedeisend onderhoud, zoals het repareren van lekkende daken en het vervangen van toiletten. 

“Onderwijs is ontzettend belangrijk, het is de basis waar je je hele leven op bouwt. Dat onderwijs moet je kunnen krijgen in een goed en fijn gebouw. Daarom heeft Nederland daar geld voor beschikbaar gesteld in het Landspakket. Ik vind het mooi om te zien dat de eerste drie scholen daar nu op deze manier van profiteren”, stelt Staatssecretaris Alexandra van Huffelen van Koninkrijksrelaties. 

Voordat het nu aangekondigde onderhoud kon beginnen is het afgelopen jaar veel tijd en energie gestoken in voorbereidende werkzaamheden. In dat verband is overeengekomen dat het Ministerie van Onderwijs op Curaçao de eindverantwoordelijkheid draagt voor de uitvoering van het onderhoud aan schoolgebouwen en dat zij zorgdraagt voor een goed financieel beheer en een goede bedrijfsvoering bij de uitvoering van het onderhoud aan de schoolgebouwen. 

Curaçao heeft voorts een onderhoudsnorm voor schoolgebouwen ingevoerd, die wettelijk is vastgesteld. Verder is er een gezamenlijke projectorganisatie opgezet die de subsidieaanvragen voorbereid, het onderhoud coördineert en verantwoording aflegt over de uitgaven en kwaliteit van het onderhoud. 

Pre-zomer 2024Pre-zomer 2024

In dat kader is er per school een gedetailleerd projectplan opgesteld om het achterstallig onderhoud weg te werken en de schoolgebouwen op het niveau van de onderhoudsnorm te brengen. Middels het projectplan kunnen de schoolgebouwen in een zodanige staat worden opgeknapt dat ze daarna met structureel onderhoud ook op het gewenste niveau te houden zijn. 

Volgens minister Van Heydoorn van Onderwijs is dit pas het begin. De voorbereidende werkzaamheden voor het onderhoud van meerdere schoolgebouwen gaan door. 

Deel dit artikel