Nieuws Curaçao

Nederland stelt strenge voorwaarden aan steun eilanden

Nederland stelt strenge voorwaarden aan steun eilanden
foto: archief

Curaçao, Aruba en Sint-Maarten moeten voldoen aan strenge voorwaarden om in aanmerking te kunnen komen voor een tweede pakket aan coronasteun voor een periode van zes weken tot aan 30 juni. Het gaat om een bedrag van 370 miljoen gulden.

Nederland eist dat op alle drie eilanden ministers en Statenleden een kwart van hun pakket aan arbeidsvoorwaarden inleveren. Van ambtenaren en werknemers van overheidsbedrijven wordt 12,5 procent verlangd.

Topfunctionarissen binnen het ambtenarenapparaat mogen maximaal 130 procent verdienen van het salaris van de minister-president. Die norm moet nog worden vastgesteld per eiland. Dat geldt ook voor consultants die ingehuurd worden en is toepasbaar op alle bestaande en nieuwe arbeidscontracten.

Begin juli wordt in de Rijksministerraad opnieuw gesproken over liquiditeitssteun, maar dan voor de langere termijn. Die zal niet via de overheid worden gegeven, maar via een entiteit waarmee Nederland kan sturen op resultaat. Als de eilanden niet voldoen aan de eisen op korte termijn, kan er geen aanspraak gemaakt worden op langdurige financieel steun.

Curaçao

Curaçao krijgt de beschikking over Iets meer dan 204 miljoen gulden, waarvan 141 miljoen direct beschikbaar is en 63 miljoen is bedoeld voor loonsubsidie onder voorwaarde dat werknemers zelf een deel van hun salaris inleveren. Curaçao mag de eerste liquiditeitssteun niet gebruiken voor achterstallige betalingen aan de zorgverzekeraar en het pensioenfonds van Curaçao.

De Centrale Bank moet inzicht geven in de financiële sector en dient te rapporteren aan de Nederlandse Bank. Daarmee moet de huidige kapitaals- en liquiditeitspositie van de belangrijkste financiële instellingen op het eiland en hun prognoses voor de komende 6 maanden inzichtelijk worden gemaakt.

De maatregel is vooral bedoeld voor die instellingen die nu onder curatele staan van de Centrale Bank, zoals de Girobank, PSB Bank verzekeraar Ennia. Ook de Centrale Bank zelf komt onder toezicht te staan. Benoeming van het voltallig bestuur moet in afstemming met de Nederlandse Bank gebeuren. 1 juli moet Curaçao aan deze voorwaarden voldaan hebben.

Sint-Maarten

Sint-Maarten krijgt tot 30 juni 53 miljoen gulden, waarvan 24 miljoen direct beschikbaar is en 29 miljoen is bedoeld voor loonsubsidie onder dezelfde voorwaarde als Curaçao.

Het eiland moet per 1 juli de pensioengerechtigde leeftijd voor ambtenaren verhogen van 62 naar 65 en de eindloonregeling vervangen door de middelloonregeling. Ook moet het eiland per 1 juli de AOV-leeftijd verhogen van 62 jaar naar 65 jaar met een perkte overgangsregeling.

Aruba

Aruba krijgt tot 30 juni 113,3 miljoen florin, waarvan 63,9 miljoen direct beschikbaar is en 49,4 miljoen is bedoeld voor loonsubsidie onder dezelfde voorwaarden als Curaçao en Sint-Maarten. Het eiland vóór 1 juni een bedrag van 5 miljoen florin besparen bij de Algemene Ziektekosten Verzekering.

De liquiditeitssteun aan de eilanden wordt net als de eerste keer gegeven in de vorm een renteloze lening van twee jaar en dient dan in dollars te worden afgelost.

Onrealistisch

Volgens de Curaçaose minister-president Eugene Rhuggenaath verbindt Nederland “onrealistische eisen” aan nieuwe coronasteun. Tijdens een persconferentie in de aanloop naar gesprekken in Nederland over de steun benadrukte hij “geen loopjongen” van Nederland te zijn.

Volgens de premier is Curaçao druk bezig met bezuinigingsmaatregelen, maar stelt Nederland “voorwaarden waar we ondanks alle moeite niet aan kunnen voldoen”. De minister-president benadrukt dat Curaçao werkt aan een grote reorganisatie van het overheidsapparaat.

Staatssecretaris Raymond Knops heeft bij herhaling aangegeven dat hij serieus voortgang wil zien op de eilanden ten aanzien van het financiële beheer. Woensdag zullen de eilanden aangeven of ze willen voldoen aan de gestelde voorwaarden.

Lees ook:

Deel dit artikel