Nieuws Curaçao

Nederland wil dat koninkrijksorgaan toeziet op besteding leningen en naleving voorwaarden

Den Haag – Nederland wil dat een koninkrijksorgaan gaat toezien op de besteding van de vele honderden miljoenen aan leningen die Curaçao, Aruba en Sint Maarten nodig hebben om de coronacrisis door te komen en op de naleving van de daaraan verbonden voorwaarden.

Staatssecretaris Raymond Knops (Koninkrijksrelaties) heeft de regeringen van de landen maandag onder strikte geheimhouding een 218 pagina’s document toegestuurd waarin de door Nederland voorgestane aanpak staat beschreven. Het koninkrijksorgaan wordt ingesteld voor de duur van (voorlopig) 7 jaar en zal worden bestuurd door 3 nog aan te wijzen Nederlandse experts.

Instemmen

Om in aanmerking te komen voor een nieuwe tranche leningen (in aanvulling op de 350 miljoen euro tot nu toe verstrekte liquiditeitssteun) moeten de landen vrijdag tijdens de Rijksministerraad instemmen met een consensus-rijkswet waarin het toezicht op de besteding van de steun en de uitvoering van de hervormingen wordt geregeld.

De premiers van Curaçao en Aruba, Eugene Rhuggenaath en Evelyn Wever-Croes, hebben geen goed woord over voor de Nederlandse opstelling. De voorwaarden zijn in strijd met het Statuut, stellen zij. Bovendien vinden zij het onredelijk binnen 4 dagen akkoord te moeten gaan met een eenzijdig door Nederland ontworpen consensus-rijkswet. Normaal gesproken gaat daar maanden van gezamenlijk overleg en de inwinning van adviezen (zoals van de Raad van State) aan vooraf.

Door het als gevolg van coronapandemie stilvallen van het toerisme zijn de economieën van Curaçao, Aruba en Sint Maarten hard geraakt. De werkloosheid is er opgelopen tot boven de 50% en vele duizenden gezinnen zijn aangewezen op de voedselbank. Doordat ook de overheidsinkomsten zijn verdampt zijn de regeringen niet in staat op eigen kracht de nood te ledigen en te investeren in economisch herstel.

Deel dit artikel