Nieuws Curaçao

Nederland wilde Tbs’er Jamel Lomp in 2018 niet overnemen van Curaçao

WILLEMSTAD – Een verzoek van Curaçao om de tenuitvoerlegging van de Tbs-maatregel opgelegd aan Jamel Lomp over te nemen is in 2018 door de toenmalig minister voor Rechtsbescherming afgewezen. Dat schrijft Franc Weerwind, minister van Rechtsbescherming, in een brief aan de Tweede Kamer. Hij noemt daarbij de naam van de verdachte niet.

De 57-jarige Lomp stak deze week een 36-jarige medewerkster van een Albert Heijn filiaal in Den Haag dood. 

Weerwind geeft daarbij aan dat er in principe geen mededelingen gedaan worden over lopende strafrechtelijke onderzoeken. Maar de minister realiseert zich dat dit een uitzonderlijke gebeurtenis is met grote maatschappelijke impact. Daarnaast zijn volgens de bewindsman de afgelopen dagen berichten in de media verschenen die aanleiding kunnen geven tot misverstanden. 

Weerwind schrijft dat Lomp, voor zover bekend, in Nederland, het Verenigd Koninkrijk en op Curaçao door de strafrechter is veroordeeld. Op Curaçao heeft de verdachte de maatregel van terbeschikkingstelling (tbs) opgelegd. 

Een verzoek In 2018 om de tenuitvoerlegging van deze maatregel over te nemen en in Nederland uit te voeren is door de toenmalig minister voor Rechtsbescherming afgewezen. “Curaçao kent geen tbs-systeem zoals wij deze In Nederland kennen. Over de vraag of en hoe de tbs-maatregel daar ten uitvoer Is gelegd, is bij de Curaçaose overheid Informatie opgevraagd.” 

Sinds september 2022 kwam de verdachte opnieuw in Zeeland, in de regio Rotterdam en in Den Haag in aanraking met de politie vanwege nieuwe misdrijven. De verdachte is recent nog vervolgd door het OM, voor bedreiging van gemeentepersoneel en diefstal met geweld in de regio Rotterdam. 

Op 9 juni 2023 Is uitspraak gedaan door de rechter, waarbij de verdachte werd vrijgesproken voor de diefstal met geweld. Voor de bedreiging werd hij veroordeeld tot een straf gelijk aan de duur van het voorarrest. “Op 20 juni vond de verschrikkelijke gebeurtenis plaats”, aldus Weerwind.

“Als er lessen te trekken zijn uit een incident als deze, dan doen wij dat. Hiermee moet de kans op herhaling worden geminimaliseerd. Momenteel wordt het dossier van betrokkene onderzocht.”

Deel dit artikel