Consumenten

Nederlands vonnis biedt aanknopingspunten voor verbod op waterafsluiting op Curaçao

WILLEMSTAD – Een uitspraak van het gerechtshof in Den Haag over waterafsluiting biedt nieuwe perspectieven voor de vereniging Hende i Medio Ambiente (HiMA) op Curaçao, die streeft naar een verbod op waterafsluiting voor minder bedeelde huishoudens op het eiland. De vereniging beraadt zich nu op vervolgstappen.

De Nederlandse rechtelijke instantie oordeelde dat waterbedrijven en de Staat al het redelijkerwijs mogelijke moeten doen om te voorkomen dat huishoudens met minderjarige kinderen zonder toegang tot schoon drinkwater komen te zitten.

Pre-zomer 2024Pre-zomer 2024

De zaak, die voor het gerechtshof in Nederland diende, benadrukte de zorgplicht van zowel de waterbedrijven als de staat ten aanzien van de toegang tot schoon drinkwater, vooral voor gezinnen met minderjarige kinderen. 

De rechters oordeelden dat het belang van kinderen een primaire overweging moet vormen bij het beleid omtrent waterafsluitingen. Dit precedent schept mogelijkheden voor HiMA om in een nieuwe rechtszaak in Curaçao aan te dringen op soortgelijke juridische beschermingsmaatregelen.

HiMA heeft eerder aandacht gevraagd voor de problematiek rond waterafsluitingen bij huishoudens die hun rekeningen niet kunnen betalen, en ziet in de Nederlandse uitspraak een sterke ondersteuning voor hun eerdere rechtszaak, die op Curaçao verloren ging.

De vereniging hoopt dat het Nederlandse vonnis zal bijdragen aan een bredere erkenning van de noodzaak om kwetsbare huishoudens op Curaçao te beschermen tegen waterafsluitingen.

De overheid en Aqualectra, het waterbedrijf op Curaçao, hebben al enkele maatregelen genomen om huishoudens met financiële problemen te ondersteunen, maar volgens HiMA zijn deze niet voldoende om de toegang tot schoon drinkwater voor alle burgers te garanderen.

Met het Nederlandse vonnis als jurisprudentie hoopt HiMA dat de Curaçaose rechtbanken het belang zullen inzien van een algeheel verbod op waterafsluitingen bij gezinnen met minderjarige kinderen, als een cruciale stap naar de realisatie van dit fundamentele mensenrecht. 

Deel dit artikel