Nieuws Curaçao

Nederlandse en Curaçaose wetenschappers vinden elkaar op de Universiteit van Curaçao

WILLEMSTAD – Nederlandse en Curaçaose wetenschappers hebben begin deze maand een serie presentaties en lezingen gegeven over Erfgoed, nation building and nation branding.

Op vrijdag 6 mei organiseerde de Algemene Faculteit van de Universiteit van Curaçao een seminar over Natievorming en Natiebranding. Aan dit seminar gingen twee openbare inleidende lezingen vooraf over het thema slavernij als cultureel erfgoed, door Gert Oostindie en Alex van Stipriaan.

Bol AlgemeenBol Algemeen

Beide sprekers gaven de afgelopen jaren leiding aan het NWO-project Traveling Caribbean Heritage of Reizend Caribisch Erfgoed. Het project was in samenwerking met de University of Curaçao, de University of Aruba en Fundashon Históriko Kultural Boneriano. Met de lezingen en de workshop, kwam het onderzoeksproject tot een afsluiting.

Slavernij

Daar waar Oostindie tijdens zijn lezing het thema slavernij vanuit een wereldhistorisch gezichtspunt presenteerde, deed Van Stipriaan dat vanuit een Caribische benadering. Zo heeft hij in zijn werk de historische rol van Rotterdammers in de slavenhandel beschreven, maar ook hun leven en daden op Curaçao.

Mede om te illustreren hoe Curaçao hetzelfde zou kunnen doen, vanuit haar historische gezichtspunt. Zowel Oostindie als Van Stipriaan wezen op de gevaren van het eurocentrisme in de geschiedkunde, dat wil zeggen geschiedenis vanuit een uitsluitend Europees gezichtspunt.

Tijdens de avond maakten beide wetenschappers van de gelegenheid gebruik om ook aandacht te geven aan een van de tastbare producten die uit het NWO-onderzoeksproject Traveling Caribbean Heritage is voortgekomen, de twee publi­ca­ties: Antilliaans erfgoed. 1. Toen en nu; Antilliaans erfgoed. 2. Nu en verder.

Natievorming

Aan het seminar, dat een dag later geopend werd door de decaan van de Algemene Faculteit, Fernandes met Mario Kleinmoedig als moderator, namen experts van uiteenlopende disciplines en achtergronden deel.

Het seminar startte met een inleidend deel, waarin de lokale antropoloog, Rose Mary Allen, verbonden aan de Algemene Faculteit, en Alex van Stipriaan een beschrijving van de definities van natievorming en nation branding gaven. Dat gebeurde na een voorwoord van Gert Oostindie.

De Curaçaose sprekers hielden vervolgens een korte presentatie, met toonaangevende conclusies. Historicus en antropoloog Dimitri Cloose, directeur van het NAAM, ging in op het feit dat het Curaçao nog vaak ontbreekt aan beleidsmiddelen om de natievorming voort te zetten, en om het merk Curaçao en haar culturele erfgoed goed neer te kunnen zetten.

Richenel Ansano, antropoloog, belichtte dat natievorming onmogelijk is met uitsluiting van bepaalde culturele segmenten van de marketing van het merk Curaçao en haar culturele erfgoed; zeker niet dat van het grootste segment, de afro-curacaoënaars.

Ansano wees in zijn betoog op de spanning die er bestaat tussen natiebranding om economische redenen, zoals in het toerisme, en de noodzaak om geen merk neer te zetten dat niet helemaal overeenkomt met de werkelijkheid van de natie.

Materieel erfgoed

Ronald Severing, verbonden aan de Algemene Faculteit van de UoC, sprak over Papiamentu, erfgoed, natievorming en nation branding. Hij verwees naar de beslissing van UNESCO om in 1972 te starten met het beschermen van materieel erfgoed. Dat onze binnenstad de status heeft van wereld cultureel erfgoed is daar een uitvloeisel van.

Toen in 2003 UNESCO startte met programma’s voor het beschermen en borgen van immaterieel erfgoed, bleek van de vijf onderscheiden domeinen dat taal behoort tot de belangrijkste vormen van erfgoed. Daarnaast is taal ook nodig om immaterieel cultureel erfgoed te garanderen. Het belang van onze omgangstaal kreeg voor het gevoel internationaal bevestiging toen in 2009 de Catecismo Cortico van 1837 werd opgenomen in het Memory of the World-Register van UNESCO.

Dat Papiamentu van belang is als verbindend element bij natievorming lijdt voor hem geen twijfel. Hij ziet zelfs ook mogelijkheden om het Papiamentu in te zetten als extra verrijking bij de promotie van Curaçao in het buitenland; Papiamentu ten behoeve van nation branding.

De jonge Bachelor in Theater en Maatschappelijk Werk, Richailine Elisa, concludeerde dat alle informatie over pogingen betreffende natievorming en nation branding naar buiten toe ineffectief zal zijn, zolang de hedendaagse jeugd de informatie over het onderwerp “erfgoed” ouderwets en saai blijft vinden.

Deel dit artikel