Nieuws uit Nederland

Nederlandse staatssecretarissen bespreken ondersteuning vluchtelingenproblematiek Caribische eilanden

DEN HAAG – Nederland werkt actief samen met lokale organisaties en ngo’s in Curaçao, Aruba en Sint-Maarten om technische assistentie te bieden in het vluchtelingendossier. Dat blijkt uit antwoorden van staatssecretaris Alexandra van Huffelen van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties en haar collega’s van Volksgezondheid, Welzijn en Sport en van Justitie en Veiligheid op vragen van Volt-politica Marieke Koekkoek over de ondersteuning aan de Caribische landen van het Koninkrijk bij het aanpakken van vluchtelingenproblematiek. 

Sinds december en januari zijn er gesprekken gevoerd op ambtelijk niveau met organisaties als Salu pa Tur en Stichting Vluchteling. Ook is de situatie van migratie en ongedocumenteerden op Curaçao besproken met Human Rights Defense Curaçao. De inzet richt zich op onder meer gezondheidszorg voor ongedocumenteerden en de verbetering van het migratiebeleid. Staatssecretaris van Justitie en Veiligheid heeft recent de benedenwindse eilanden bezocht, waarbij de focus lag op de samenwerking met het maatschappelijke middenveld en de lokale overheden.

De uitdagingen van ongedocumenteerde minderjarigen, gezondheidszorg en bescherming staan hoog op de agenda. Maar de verantwoordelijkheid voor migratiebeleid en toegang tot gezondheidszorg ligt volgens de staatssecretarissen primair bij de autonome landen zelf. Nederland zegt ondersteuning te bieden waar mogelijk en samen te werken met lokale instanties om de situatie te verbeteren. Deze maand vindt verder bestuurlijk overleg plaats met organisaties als Amnesty International Nederland en Vluchtelingenwerk Nederland.

De rapportages uit de Uitvoeringsagenda Curaçao worden gedeeld met de Tweede Kamer zodra Curaçao deze openbaar maakt. Evaluatie van deze rapportages en de inbreng van lokale organisaties zijn essentieel voor het opstellen van duurzame plannen en mogelijke stelselwijzigingen in de zorg voor ongedocumenteerden. 

Inzichten uit de werkgroepen en overlegstructuren dragen bij aan een betere afstemming van zorginitiatieven op de eilanden, met speciale aandacht voor seksuele gezondheid en de toegankelijkheid van medicatie voor infectieziekten.

Deel dit artikel