Gezondheidszorg

Negatieve publiciteit rond CMC: een zware last voor werknemers

WILLEMSTAD – Het Curaçao Medical Center (CMC) heeft in een openhartige brief aan minister Javier Silvania en de vakbond CBV hun zorgen geuit over de voortdurende negatieve publiciteit. Volgens de directie van CMC heeft deze publiciteit een directe impact op het vertrouwen en de werkomgeving van hun medewerkers. De ziekenhuisleiding stelt dat zowel de minister als de vakbond een rol spelen in het verspreiden van deze negatieve beeldvorming, vooral via sociale media.

In de brief, die door drie directieleden van CMC is verstuurd, wordt de nadruk gelegd op de uitdagingen waar het ziekenhuis mee kampt, waaronder de moeilijkheid om vacatures te vullen vanwege financiële tekorten. Per 31 december 2023 had CMC 72 openstaande vacatures, ongeveer vijf procent van het totale personeelsbestand. De directie wijst op de ontoereikende financiering over de jaren als kern van het probleem.

De Raad van Bestuur van CMC heeft ook gereageerd op de opmerkingen van vakbond CBV over uitstroom- en ziekteverzuim, door aan te geven dat deze cijfers vergelijkbaar zijn met die van soortgelijke zorginstellingen binnen het Koninkrijk. De ervaren werkdruk en de angst voor fouten worden versterkt door de aanhoudende negatieve publiciteit, volgens de ziekenhuisleiding.

Daarnaast benadrukt de directie dat deze negatieve beeldvorming niet alleen de werksfeer beïnvloedt, maar ook het imago van CMC als werkgever schaadt. Dit bemoeilijkt het aantrekken van nieuw personeel en heeft invloed op de mogelijkheden om internationale zorgcontracten af te sluiten, essentieel voor de ontwikkeling van medisch toerisme op het eiland.

De directie doet een dringende oproep aan minister Silvania om samen te werken aan een oplossing voor de financiële uitdagingen waar CMC mee kampt, in het belang van de ziekenhuiszorg en het welzijn van de Curaçaose gemeenschap. Het ziekenhuis, dat op 15 november 2024 zijn eerste lustrum viert, hoopt dat tegen die tijd de financiële problemen structureel zijn opgelost.

De oproep van CMC voor een einde aan de negatieve publiciteit en de nadruk op gezamenlijke verantwoordelijkheid weerspiegelt de complexiteit van de zorgsector en de noodzaak van eenheid en positieve samenwerking voor de toekomst van de gezondheidszorg op Curaçao.

Deel dit artikel