Nieuws Curaçao

Nieuw erfgoed- en archeologisch erfgoedkantoor gepland op Curaçao

WILLEMSTAD – De Monumentenraad van Curaçao, onder leiding van voorzitter ir. Michael Newton, heeft de minister van VVRP (Ruimtelijke Planning en Milieu) verzocht aandacht te besteden aan de oprichting van een erfgoed- en archeologisch erfgoedkantoor. Dit verzoek komt na aanhoudende organisatorische en personele problemen binnen het ministerie van VVRP betreffende monumentenbeheer en -behoud.

Sinds de afschaffing van het zelfstandige Monumentenbureau in 2010 en de overdracht van zijn taken aan het ministerie van VVRP, is er een aanzienlijk verlies aan expertise en efficiëntie op het gebied van erfgoed geconstateerd. De Monumentenraad stelt voor om deze functies te herstellen onder de Fundashon Monumento, wat een geïntegreerde aanpak en betere dienstverlening zou opleveren. Het doel is om de erfgoedzorg op het eiland te verbeteren en te zorgen voor een meer geïnformeerde en efficiënte afhandeling van zaken als restauratievergunningen en monumentenbescherming.

Bol AlgemeenBol Algemeen

Deel dit artikel