Nieuws Curaçao

Nieuw samenwerkingsplatform voor Integriteitsbevordering op alle eilanden

WLLEMSTAD – In een belangrijke stap hebben vertegenwoordigers van overheidsorganisaties van de zes eilanden in het Caribisch deel van het Koninkrijk en het Nederlandse ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties overeenstemming bereikt over de oprichting van een samenwerkingsplatform.

Dit platform is gericht op het uitwisselen van kennis en ervaring om de integriteit binnen overheidsorganisaties te bevorderen. Deze overeenkomst werd gesloten tijdens de eerste ‘Integrity Summit Dutch Caribbean’, die van 30 oktober tot en met 3 november op Curaçao werd gehouden.

Sale juli 2024Sale juli 2024

De oprichting van het platform is een reactie op de groeiende behoefte aan verbetering van de expertise en samenwerking op het gebied van integriteit. Deelnemers aan de summit, waaronder ongeveer 30 medewerkers van vijftien verschillende overheidsorganisaties, hebben hun krachten gebundeld om een gezamenlijke toekomstvisie te ontwikkelen. Deze visie zal als leidraad dienen voor het continueren van integriteitsbevorderende werkzaamheden binnen de betrokken overheidsorganisaties.

De opening van de summit werd gemarkeerd door een toespraak van Glenn Thodé, voormalig gezaghebber van Bonaire en lid van het College financieel toezicht voor Caribisch Nederland. Hij benadrukte het cruciale belang van integriteit voor de eilanden en hun inwoners, die snakken naar integere leiders en ambtenaren. Thodé sprak uit dat het samenwerkingsplatform hoop biedt voor een toekomst met meer integriteit in de samenleving.

Gedurende de bijeenkomst werd de nadruk gelegd op de noodzaak van expertisebevordering, vooral in het omgaan met financiële onregelmatigheden en ongewenst gedrag, zoals fraude, corruptie, machtsmisbruik en discriminatie. Het platform zal faciliteren in preventieve en reactieve maatregelen om deze uitdagingen binnen overheidsinstanties aan te pakken.

De Integrity Summit zelf is ontstaan uit de wens van de integriteitsmedewerkers binnen het Caribische deel van het Koninkrijk en werd georganiseerd door het ministerie van BZK in samenwerking met SRA-Caribbean & Partners NV, een lokaal bureau gespecialiseerd in training en advies op het gebied van integriteit en compliance.

De succesvolle lancering van de summit, en de daarmee gepaard gaande oprichting van het samenwerkingsplatform, wordt gezien als een belangrijke eerste stap naar een duurzame en structurele samenwerking gericht op integriteit binnen het Caribisch deel van het Koninkrijk.

Deel dit artikel