Nieuws Curaçao

Nieuwe aanpak migranten Curaçao krijgt steun van mensenrechtenorganisatie HRDC

WILLEMSTAD – De mensenrechtenorganisatie Human Rights Defense Curaçao, HRDC, reageert positief op het voorstel van de minister van Financiën en Volksgezondheid voor een nieuwe aanpak van de vergunningen voor migranten. Dit voorstel kan mogelijk een einde maken aan het langdurige migrantenprobleem op het eiland.

Het initiatief kwam op een symbolische dag naar buiten: de dag van Eerherstel van Tula, een belangrijke figuur in de strijd tegen slavernij op Curaçao. HRDC ziet het voorstel als een stap in de richting van medemenselijkheid en het tegengaan van moderne vormen van slavernij.

Bol AlgemeenBol Algemeen

Speerpunten

Een van de speerpunten in het voorstel is de mogelijkheid voor ongedocumenteerde migranten om een medische verzekering af te sluiten. Dit is een belangrijke voorwaarde voor het verkrijgen van een verblijfsvergunning. 

HRDC heeft vanaf 2022 al samengewerkt met de particuliere sector om deze verzekeringsoptie voor een groter percentage van de bevolking dan eerder geschat toegankelijk te maken. Twee bedrijven bieden nu zulke verzekeringen aan.

Koninkrijk

Maar volgens HRDC gaat het niet alleen om gezondheids- en financiële vraagstukken. Ook humanitaire en mensenrechtenaspecten, evenals de verantwoordelijkheden van het Koninkrijk, spelen een cruciale rol. 

HRDC heeft eerder, sinds 2020, opgeroepen tot een evenwichtig migrantenbeleid en dringt aan op samenwerking tussen verschillende ministeries, waaronder die van Justitie en van SOAW.

Met de recente erkenning van het belang van deze kwestie door het ministerie van Financiën en het ministerie van Volksgezondheid, hoopt HRDC dat ook andere betrokken ministeries hun verantwoordelijkheid zullen nemen. Een beleid dat volgens HRDC in het belang is van iedereen op Curaçao, niet alleen voor de nieuwkomers.

Deel dit artikel