Nieuws Curaçao

Nieuwe aanpak openbaar vervoer op Curaçao

WILLEMSTAD – Het Projectteam Toezicht en Handhaving (PTH) van het Ministerie van Verkeer, Vervoer en Ruimtelijke Planning (VVRP) zal zijn vleugels uitslaan naar de sector van het openbaar vervoer. Dit kondigde Humphrey Davelaar, medewerker van minister Charles Cooper, aan. Het team, dat initieel is opgezet voor het toezicht op en de handhaving van de orde in diverse sectoren, zal zich nu ook richten op de controle binnen het openbaar vervoer.

Davelaar benadrukt de noodzaak van deze uitbreiding gezien de vele klachten over illegale taxi’s, bussen die afwijken van hun route en ongeoorloofd personenvervoer zonder vergunning. Hij stelt voor om bestuursdwang toe te passen tegen overtreders en benadrukt het belang van preventieve controle en het uitdelen van boetes om de naleving van wet- en regelgeving te verzekeren.

PTH zal geleidelijk haar werkterrein verbreden, waarbij niet alleen stedelijke planning en maritieme autoriteit onder haar hoede vallen, maar binnenkort dus ook het openbaar vervoer. Davelaar wijst op de noodzaak van deze stap gezien de politie, door haar veelzijdige takenpakket, niet in staat is om structurele preventieve controles in de sector uit te voeren.

Daarnaast heeft minister Cooper Davelaar aangesteld als voorzitter van alle commissies voor openbaar vervoer. Samen zullen zij werken aan de herstructurering van het openbaar vervoer. Een voorgesteld plan behelst een samenwerking tussen kleinere bussen en het ABC Busbedrijf, waarbij passagiers efficiënter binnen wijken vervoerd kunnen worden. Davelaar pleit voor een dialoog met buschauffeurs om hen bij deze veranderingen te betrekken en benadrukt dat verandering onvermijdelijk is om de problemen en hoge kosten in de sector aan te pakken.

Deel dit artikel