Nieuws Curaçao

Nieuwe afspraken voor verbetering gezondheidszorg in Caribisch deel Koninkrijk

WILLEMSTAD – Aruba, Curaçao, Sint Maarten en Nederland heeft deze week op Aruba afspraken gemaakt om in de komende periode de pandemische paraatheid te verbeteren in de Caribische regio en samenwerking te zoeken in crisissituaties zoals bij orkanen. Het vierlandenoverleg is volgens eigen zeggen daarmee succesvol afgesloten.

Daarnaast zijn er afspraken gemaakt over preventiebeleid zoals het tegengaan van overgewicht en ook betere ziekenhuissamenwerking in de vorm van de al bestaande Dutch Caribbean Hospital Alliance DCHA.

Daarmee kan de zorgkwaliteit verbeterd worden en bijvoorbeeld verplegend personeel gezamenlijk worden opgeleid. Naast deze punten is gesproken over de implementatie van de internationale gezondheidsregeling, IHR. Dat is een juridisch bindend instrument van internationaal recht dat als doel heeft landen te beschermen tegen de internationale verspreiding van ziekten.

Intensiever samenwerken

Er zijn tijdens het vierlandenoverleg verschillende acties geformuleerd en diverse werkgroepen worden de komende periode ingesteld om inhoud te geven aan de gemaakte afspraken. 

De afspraken die onder andere verder zullen worden uitgewerkt zijn: het investeren in een surveillance systeem voor het monitoren van infectieziekten en niet-overdraagbare aandoeningen, het samenwerken bij toegang tot geneesmiddelen en medische materialen ter voorbereiding op pandemieën en rampen in de regio en het uitwisselen van kennis over gezondheidsbevorderende interventies.

Pre-zomer 2024Pre-zomer 2024

Ook het creëren van een traject voor studenten uit het Caribisch gebied om door te stromen tot medische specialisatie in Europees Nederland of Aruba, Curacao, St. Maarten en BES eilanden zal worden uitgewerkt.

Het volgende vierlandenoverleg Volksgezondheid is gepland in mei 2023.

Deel dit artikel