Nieuws Curaçao

Nieuwe inzichten in walvis- en dolfijnleven rond ABC-eilanden

Foto - Caribbean Cetacean Society

In de wateren rond de ABC-eilanden heeft de Caribbean Cetacean Society (CCS) tijdens de eerste Ti Whale An Nou-expeditie veelbelovende ontdekkingen gedaan over walvissen en dolfijnen. De expeditie in oktober richtte zich op het bestuderen van de diversiteit en bewegingspatronen van deze zeezoogdieren, alsmede de bedreigingen waarmee ze te maken hebben.

Er werden acht verschillende soorten waargenomen, waaronder de dwergpotvis en verschillende dolfijnsoorten, waarbij opvallend veel jonge dolfijnen en littekens bij volwassenen werden opgemerkt. Deze waarnemingen onderstrepen het belang van natuurbeschermingsacties in deze regio.

De onderzoeksteams hebben gedurende drie weken de wateren van Aruba, Bonaire en Curaçao onderzocht. Ondanks soms lastige weersomstandigheden, slaagden ze erin diverse soorten waaronder spinnerdolfijnen en potvissen te spotten. De veelvuldige waarneming van jonge dolfijnen en kwetsbare dwergpotvissen, die gevoelig zijn voor geluidsoverlast, benadrukt de noodzaak van het beschermen van deze kraamgebieden.

Jeffrey Bernus, directeur van CCS, benadrukt de waarde van deze resultaten en de noodzaak voor verder onderzoek. Hij wijst ook op het belang van het uitbreiden van het Yarari Sanctuary naar de wateren van Curaçao en Aruba voor een betere bescherming van deze zeezoogdieren.

Daarnaast speelt capaciteitsopbouw een cruciale rol. Zo zijn 25 mensen van de eilanden getraind in het herkennen van soorten en het gebruik van professionele camera’s voor het vastleggen van kenmerken van deze dieren. Deze training, geleid door Jeffrey Bernus en Stacey Mac Donald van het WWF-NL Dutch Caribbean-programma, omvatte deelnemers van diverse achtergronden, waaronder beleidsmakers en natuurbeschermers.

De wetgeving op Bonaire beschermt deze zeezoogdieren binnen het Yarari Sanctuary. De ondersteuning van STINAPA Bonaire en het Ministerie van Gezondheid, Milieu en Natuur van Curaçao was cruciaal voor deze expeditie, net als de samenwerking met de Aruba Marine Mammal Foundation en de Aruba National Park Foundation. De wetten van Aruba beschermen ook deze zeezoogdieren, die niet verstoord mogen worden. De expeditie was een eerbetoon aan Paul Hoetjes, een pionier in natuurbescherming in het Caribisch gebied, en maakt deel uit van een driejarig programma gefinancierd door WWF-NL.

Bol AlgemeenBol Algemeen

Deel dit artikel