Nieuws Curaçao

Nieuwe lening voor Sint-Maarten door de Centrale Bank 

WILLEMSTAD/PHILIPSBURG – Op 10 november van dit jaar biedt de Centrale Bank van Curaçao en Sint-Maarten namens de regering van Sint-Maarten een nieuwe lening aan. 

Deze lening heeft de vorm van een obligatie. Een schuldbewijs voor een lening die de overheid aangaat bij beleggers, die zich daarvoor moeten melden bij de Centrale Bank.

De belegger ontvangt gedurende de looptijd van de obligatie periodiek een rentevergoeding, ook wel couponrente genoemd, en aan het eind van de looptijd wordt het geleende bedrag, de hoofdsom, terugbetaald aan de belegger.

In dit geval gaat het om een obligatie van bijna 61 miljoen gulden, die een looptijd heeft van twintig jaar. De rente die over deze lening wordt betaald, wordt bepaald door de rentestand in Nederland op 2 november 2023. Op 19 oktober 2023 was de rente voor een lening met een looptijd van 20 jaar 3,42 procent. De terugbetaling van de lening start op 10 december 2023 en zal jaarlijks plaatsvinden.

Beleggers die geïnteresseerd zijn in deze lening, kunnen zich vanaf donderdag 2 november inschrijven bij het Agentschap van de Generale Thesaurie. Dit kan bij alle commerciële banken in Curaçao en Sint-Maarten. 

De inschrijving gebeurt volgens het tendersysteem, waarbij beleggers aangeven hoeveel geld zij willen lenen en tegen welke prijs. Op basis daarvan wordt het rendement, oftewel de winst, berekend. 

Na het afsluiten van de inschrijfperiode maakt de Centrale Bank bekend voor welke prijs de obligaties worden verkocht. Dit heet de uitgiftekoers. Mensen die hebben aangegeven dat ze bereid zijn meer te betalen dan deze prijs, krijgen gegarandeerd de obligaties waarvoor ze zich hebben ingeschreven. Mensen die hebben aangegeven dat ze precies de uitgiftekoers willen betalen, krijgen de obligaties die nog over zijn nadat de eerste groep bediend is.

Deel dit artikel