Nieuws Curaçao

Nieuwe maatregelen tegen witwassen en terrorismefinanciering aangekondigd door Centrale Bank 

WILLEMSTAD – De Centrale Bank van Curaçao en Sint-Maarten CBCS heeft gisteren vier nieuwe regelingen en richtlijnen bekendgemaakt om witwassen en terrorismefinanciering tegen te gaan. Deze maatregelen zijn gericht op kredietinstellingen, verzekeraars, geldtransactiekantoren en het trustwezen en vervangen de bestaande regelgeving die in 2013 werd ingesteld.

De nieuwe richtlijnen zijn ontwikkeld in samenwerking met vertegenwoordigende organisaties en volgen na constructieve discussies en feedback. Onder de nieuwe maatregelen vallen richtlijnen voor verzekeringsmaatschappijen en bemiddelaars, kredietinstellingen, geldtransactiekantoren en bedrijven die vertrouwensdiensten aanbieden.

Instellingen die onder deze regelgeving vallen, worden verplicht de nieuwe richtlijnen te volgen en maatregelen te nemen om daaraan te voldoen. In geval van niet-naleving heeft de CBCS de bevoegdheid om handhavingsacties te ondernemen, inclusief het opleggen van boetes.

De nieuwe regelgeving is uitgevaardigd op basis van diverse landsverordeningen en weerspiegelt de aanpak van de CBCS om te voldoen aan de internationale normen en beste praktijken voor de financiële sector, met name de aanbevelingen van de Financial Action Task Force, FATF.

Procedures

Instellingen die onder toezicht staan, moeten procedures implementeren om de risico’s van hun activiteiten op het gebied van witwassen en terrorismefinanciering te identificeren, beoordelen, controleren, beheersen en beperken. 

Verdere bepalingen en richtlijnen voor andere sectoren in Curaçao en voor sectoren in Sint-Maarten zijn momenteel in de maak. Hoewel de eisen voor de overige sectoren in Curaçao in lijn zijn met de nieuwe bepalingen en richtlijnen, kunnen die voor Sint-Maarten enigszins afwijken vanwege verschillen in de rechtsgrondslag.

Deel dit artikel