Nieuws Curaçao

Nieuwe rijkswet beperkt Nederlandse overheersing in rijksministerraad

DEN HAAG –  Een historische verandering in het Statuut van het Koninkrijk is stilletjes doorgevoerd, waardoor Nederland vanaf 1 januari 2024 niet langer zijn meerderheid in de Rijksministerraad kan gebruiken om regels op te leggen aan de Caribische landen van het Koninkrijk zonder de parlementen erbij te betrekken. 

Deze wijziging is een gevolg van een initiatief-rijkswet die 23 jaar geleden werd ingediend, maar pas recentelijk werd bekrachtigd. Het markeert een significante verschuiving in de machtsbalans binnen het Koninkrijk.

Het wetsvoorstel werd in 2000 ingediend door het Tweede Kamerlid Gerritjan van Oven van de PvdA en beoogde de macht van de rijksministerraad te beperken in het afdwingen van samenwerking van de besturen in de Caribische delen van het Koninkrijk. 

AMvRB

In 2016 blies toenmalig Kamerlid Roelof van Laar het voorstel nieuw leven in, met een compromis dat algemene maatregelen van rijksbestuur, zogenaamde AMvRB nog toestaat in uitzonderlijke gevallen en voor een beperkte duur.

Deze wet gaat over de vraag wie het voor het zeggen heeft in het Koninkrijk. Is de rijksministerraad leidend of zijn dat de vertegenwoordigingen van de volken binnen het Koninkrijk? 

Kan de rijksministerraad besluiten nemen zonder daarvoor toestemming te vragen aan die vertegenwoordigers of kan zij dat niet? Deze wet is bedoeld om de vrijheid van de ministerraad om te handelen zonder de Staten te raadplegen en zonder de Staten-Generaal om toestemming te vragen, in te perken. 

De rijksministerraad mag alleen in bijzondere gevallen van dringende aard nog regels maken zonder instemming van de Staten-Generaal. Het centrale idee achter de wet was dat een zelfstandige AMvRb een zeldzaamheid wordt en dat de rijksministerraad als het maar even kan de parlementaire route kiest.

Staatsblad

Na goedkeuring door de Tweede en Eerste Kamer was er enige stilte, tot afgelopen vrijdag toen het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties zonder toelichting de wijziging in het Staatsblad publiceerde via een Koninklijk Besluit.

Dit besluit heeft belangrijke gevolgen. Alle vroeger opgelegde AMvRB’s moeten nu worden omgezet in rijkswetgeving, met inbreng van de landen Curaçao, Aruba en Sint-Maarten. Voormalig minister Plasterk waarschuwde in 2016 al voor de extra inspanningen en complexe wetgevingsprocedures die dit met zich mee zou brengen.

Het Koninklijk Besluit, ondertekend door koning Willem-Alexander op 21 oktober, werd pas drie weken later gepubliceerd, zonder publieke aankondiging. Deze wijziging wordt gezien als een belangrijke stap in het verminderen van het democratisch tekort binnen het Koninkrijk en het versterken van de autonomie van de Caribische landen binnen het Koninkrijk.

Bol AlgemeenBol Algemeen

http://www.qracao.com/docs/Staatsblad-10-november-2023.pdf

Deel dit artikel