Nieuws Curaçao

Nieuwe samenwerkingsafspraken versterken hoger onderwijs in de Caribische regio

WILLEMSTAD – Vier instellingen voor hoger onderwijs en onderzoek in het Caribische deel van het Koninkrijk hebben afgelopen zondag twee Memoranda of Understanding ondertekend. Deze overeenkomsten versterken de samenwerking en uitwisseling tussen docenten, medewerkers en studenten. 

Bovendien committeren de instituten zich aan de oprichting van de Caribbean Higher Education Council of The Kingdom of the Netherlands (CHECK). Deze raad zal toezien op projecten, de dialoog over accreditatie en kwaliteitsborging, en de synchronisatie van wetenschappelijk en praktijkgericht onderzoek. Ook zal zij de ministers adviseren over aanverwant beleid.

Curriculum

De University of St. Martin, de Universiteit van Curaçao, de University of Aruba en het Instituto Pedagogico Arubano kwamen bijeen op de campus van de Universiteit van Sint-Maarten. 

Ze spraken over het versterken van studiesucces en de verdere ontwikkeling van hoger onderwijs in de regio. Een van de MoU’s bevestigt de in 2014 gemaakte afspraak om samen te werken aan curriculumontwikkeling, het delen van middelen en onderzoek. Het tweede document versterkt de samenwerking in uitwisselingsprogramma’s, de erkenning van studiepunten, en professionele en wetenschappelijke uitwisseling.

De oprichting van CHECK volgt op toezeggingen die de ministers van onderwijs van Nederland, Curaçao, Aruba en Sint-Maarten hebben gedaan om samen te werken met regionale universiteiten om de kwaliteit van het onderwijs in de Cariben te versterken. 

Een van de afspraken was de coördinatie van een pre-academisch voorbereidingsjaar, gericht op het voorbereiden van studenten op hoger onderwijs in de regio of in Nederland.

Uitwisseling

De nieuwe raad zal nauw samenwerken met de Strategic Education Alliance (SEA), opgericht in september 2022. Het SEA+ programma, geïnspireerd door het Europese uitwisselingsprogramma Erasmus+, maakt uitwisseling binnen het Koninkrijk mogelijk. Studenten komen met dit programma in aanmerking voor een beurs om maximaal een semester op uitwisseling te gaan.

De volgende bijeenkomst van de nieuw opgerichte raad CHECK vindt plaats in september.

Deel dit artikel