Nieuws Curaçao

Noodzaak van een inclusief migratiebeleid centraal tijdens mensenrechtenbijeenkomst

Van links naar rechts:Raul Henriquez, director/secretaris general SER, Raymond Jamanika AVV/VBC, Edward St. Jacons, voorzitter SSK

Geschatte leestijd: 3 minuten

WILLEMSTAD – De potentiële groep werkenden op Curaçao is te klein om het niet werkende gedeelte te kunnen onderhouden. Emigratie en bevolkingsafname zorgen voor minder arbeidsparticipatie. Die bedraagt nu zestig procent en is volgens het Centraal Bureau voor de Statistiek, CBS dalende: de vergrijzing op Curaçao neemt toe.

Op strategische rondetafelbijeenkomst, georganiseerd door Human Rights Defense Curaçao (HRDC) blijkt dat Curaçao het potentieel dat er wel is niet benut. 

Het gaat dan om een jonge ongedocumenteerde groep arbeiders, die al jaren gedwongen zijn om in de informele sector hun brood te verdienen. Volgens de mensenrechtenorganisatie veroorzaakt deze situatie rechteloosheid en illegaliteit. 

“De meeste crisismigranten, die voor hulp bij de helpdesk van de mensenrechtenorganisatie aankloppen, willen hun al of niet tijdelijke verblijf legaliseren en zodoende bijdragen aan de economie van Curaçao door onder meer belasting af te dragen en sociale premies te betalen.” 

Uit onderzoeken van het CBS omvat de informele sector, waar deze mensen hun inkomen verdienen, vooral de bouw en huishoudelijke arbeid.

De Sociaal Economische Raad, SER, verkende deze problematiek en concludeerde dat een selectief migratiebeleid effectief kan zijn voor het oplossen van tekorten op de arbeidsmarkt, het stimuleren van economische groei en het bieden van een alternatief voor de informele sector.

De hoge arbeidsimmigratie heeft een sterk dempende werking heeft op de stijging van de tekorten in het AOV-fonds. Bijdragen van migrantenpopulaties in het algemeen hebben een positief effect op de arbeidsmarktsituatie, het opleidingsniveau en het inkomensniveau in Curaçao, aldus de SER.

Het toelatingsbeleid van het ministerie van Justitie is weliswaar bereid om ongedocumenteerde mensen te legaliseren, maar alleen diegene die door de pandemie ongedocumenteerd zijn geworden en eerder legaal waren. Voor de grootste groep, die niet legaal zijn binnengekomen, is geen pardon.

Anders is dat met het aantrekken van buitenlandse krachten. Op basis van de wet worden tewerkstellingsvergunningen verstrekt aan buitenlandse arbeidskrachten. In de toekomst wordt de uitgifte van deze werkvergunningen versimpeld en gedigitaliseerd, zegt het ministerie van Sociale Ontwikkeling. 

Rondetafelbijeenkomst

Op de strategische rondetafelbijeenkomst werd snel duidelijk dat de Curaçaose overheid de migranten problematiek niet alleen afkan.  Ook de stakeholders uit privésector, vakbonden en NGO’s moeten betrokken worden om migranten aan het werk te krijgen en te integreren in de samenleving. 

Het blijven negeren van de ernst, complexiteit en reikwijdte van de maatschappelijke uitdaging rond migratie en werken op Curaçao is volgens de deelnemers aan de bijeenkomst niet langer een optie en is zelfs onwenselijk.

Overheid, sociale partners, het maatschappelijk middenveld en de wetenschap zijn volgens de deelnemende partijen aan de bijeenkomst onontbeerlijk om gezamenlijk tot duurzame oplossingen te komen voor één van de grootste maatschappelijke uitdagingen van onze tijd: hoe integreer je migranten in het arbeidsproces.

Eerste bijeenkomst

De strategische rondetafelbijeenkomst was de eerste in een reeks die bedoeld is om beter inzicht te krijgen van alle betrokken stakeholders in de wijze waarop migranten een bijdrage zouden kunnen leveren aan de sociaaleconomische ontwikkeling van het land in het algemeen en aan de arbeidsmarkt in het bijzonder en hoe ingespeeld kan worden op vergroting van de kansen en vermindering van de risico’s.

De deelnemers aan de bijeenkomst waren afkomstig uit het vakbondswezen, de publieke en private sector en het maatschappelijk middenveld. Eerder al belegden de Sociaal-Economische Raad (SER) al een georganiseerde symposium ‘Migration and Socioeconomic Development’ en publiceerde het ministerie van Sociale Zaken een onderzoek met alsctitel Building a Life, Building a Nation.

Deel dit artikel